Verklig framgång uppnår man tillsammans.

En värld, ett företag, ett nätverk

Vi är en av de globala ledarna inom logistikbranschen och DACHSER har under årtionden framgångsrikt bevisat att ett familjeägt företag kan uppnå mycket med engagerade anställda och innovativt tänkande.
dachser-company-portrait
Ett bra fotfäste kan vara av avgörande betydelse.

Grunden till företagets sätt att tänka och handla lades av företagsgrundaren Thomas Dachser. Företaget med huvudkvarter i Kempten, bildades 1930 och är idag en av de globala ledarna inom systemlogistik. Genom vårt sömlösa globala transportnätverk och föredömliga IT-lösningar garanteras den intelligentaste kombinationen och integrationen av logistisk nätverkskompetens i hela världen.

DACHSER:s affärsmodell består av transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom två affärsområden: DACHSER Road Logistics och DACHSER Air & Sea Logistics. Vårt erbjudande avrundas genom tjänster som sträcker sig över affärsområden, sådana som DACHSER Contract Logistics och konsultverksamhet, men även branschspecifika lösningar för kemibranschen och sektorn gör det själv.

DACHSER är så mycket mer än en perfekt fungerande serviceleverantör inom logistik. Hos DACHSER, ser vi oss själva huvudsakligen som ett familjeägt företag med en rik historia och vårt engagemang får sin näring från ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete med våra anställda. Vår företagskultur kännetecknas av stabila värderingar, humanism, tolerans och en företagsledning som arbetar för en hållbar utveckling.

Endast de som behandlar sina medmänniskor, kunder och miljön med respekt och omtanke kan långsiktigt arbeta med trovärdighet och framgång på internationella marknader. Vi är mycket stolta över våra anställda över hela världen som med passion och övertygelse lever efter vår "DACHSER SPIRIT" och som även för vidare denna anda till sin omgivning. Allt detta gör oss till en pålitlig partner för logistikkunder från industri och handel.

Country porträtt

DACHSER kombinerar många delar till en helhet eftersom vi förenar människor och system på ett unikt systematiskt sätt. Under Sverige, arbetade nästan 174 anställda vid en given tidpunkt med att binda samman flödet av gods, information och transportföretag. Samarbetet mellan 4 filialer säkerställde en intelligent kombination av logistisk nätverkskompetens. Därför kan vi uppnå högsta möjliga processkontroll i alla affärsområden och kommer att under Sverige tillfredställa våra kunder med generellt överlägsna lösningar.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Portrait_13.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Video

DACHSER Spot