NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

Pressmeddelanden

2019-01-15
Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB:s filial i Göteborg.
2018-11-05
Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.
2018-10-22
Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB:s kontor i Malmö.
2018-10-02
Per den första september har logistikleverantören DACHSER fler anställda än någonsin: 30 500 människor runt om i världen är anställda av det familjeägda företaget.
2018-05-28
Med en omsättning på 1,40 miljarder och ett resultat före skatt på 41 miljoner kronor fortsätter framgångarna för DACHSER Nordic-koncernen. Årsredovisningen för 2017 signalerar att DACHSER Nordic har uppnått stabilitet i verksamheten. Antalet anställda har ökat med 1,8 procent, medan antalet försändelser ökat med 0,1 procent.
2018-04-17
Under räkenskapsåret 2017 har DACHSER för första gången uppnått en omsättning på över 6 miljarder euro. Den globala logistikleverantören ökade sin konsoliderade bruttointäkt med 7,2 procent till 6,12 miljarder euro. DACHSER har också slagit andra företagsrekord genom att hantera totalt 81,7 miljoner försändelser (+ 2,1 procent) som tillsammans vägde 39,8 miljoner metriska ton (+ 4,3 procent). På global nivå skapade DACHSER 1 648 nya jobb i 2017.
2018-02-15
Carl-Johan Westas (42) är ny Branch Manager European Logistics på DACHSER Sweden ABs Göteborgskontor.
2018-01-22
Jochen Müller tillträdde i rollen som COO (Chief Operations Officer) för affärsområdet Air & Sea Logistics på DACHSER den 1 januari 2018. Han ersätter Thomas Reuter, som gick i pension i slutet av förra året efter 39 år på DACHSER. Müller började på DACHSER den 1 oktober 2016 för att förbereda sig inför sina arbetsuppgifter i rollen som COO.
2018-01-18
Från den 1 januari 2018 har Peter Hut (38) tagit över rollen som General Manager European Logistics Hvidovre hos DACHSER Denmark A/S. Han ersätter René Sidor, som har tillträtt rollen som Managing Director för DACHSER Nordic A/S.
2018-01-04
Som en del av årets presentation av ETPN (European Transport Award for Sustainability) mottog DACHSER ett pris för företagens samhällsansvar. Företaget kom på första plats i kategorin Transport- och speditionsföretag.
2017-12-18
DACHSER är första kund att använda Daimlers helt elektriska lätta nyttofordon FUSO eCanter. Från våren 2018 kommer logistikleverantören att använda två sådana lastbilar i stadskärnor – en i Berlin, den andra i Stuttgart.
2017-10-30
Managing Director för DACHSER Nordic, Finn Skovbo Pedersen, går i pension vid årsslutet. Han kan se tillbaka på mer än 45 år i branschen — en resa som har bjudit på uppgångar och nedgångar, utveckling och hård konkurrens. Rollen som Managing Director för Norden kommer framöver att innehas av René Sidor.
2017-06-21
2016 var ett riktigt bra år för DACHSER Sweden AB. Årsredovisningen för 2016 visar på en omsättning på 474 miljoner kronor i 2016 jämfört med en omsättning för 2015 på 408 mn kronor. Resultatet har ökat från ett minus i 2014 till ett plus på 7,6 mn kronor i 2016. DACHSER i Skandinavien växer fortsatt med en omsättning på 1,361 mn kronor och ett resultat på 45,2 mn kronor mot ett resultat på 41,8 mn kronor i 2015.
2017-05-09
Under cirka fyra år har DACHSER integrerat sitt iberiska dotterbolag Azkar Group i sitt europeiska vägnätverk. Vägtransportorganisationerna kommer att bedriva verksamhet under namnen DACHSER Spain och DACHSER Portugal i framtiden. Det meddelades 9 maj av Bernhard Simon, CEO, Michael Schilling, COO Road Logistics, och Juan Antonio Quintana, Managing Director European Logistics Iberia, på transportmässan i München.
2017-04-27
DACHSER blir majoritetsägare i sin partner i Irland, Johnston Logistics Ltd. Det gör det möjligt för DACHSER att utvidga och stärka sitt logistiknätverk i nordvästra Europa.
2017-04-05
DACHSER fortsatte att växa under räkenskapsåret 2016 och genererade konsoliderade bruttointäkter på cirka 5,71 miljarder euro – vilket motsvarar en ökning av de konsoliderade intäkterna med 1,7 procent jämfört med föregående år. Antalet leveranser ökade med 2,4 procent till 80,0 miljoner, medan tonnaget ökade med 2,4 procent till 38,2 miljoner ton. Den här tillväxten påverkades främst av vägtransporter i Europa och av livsmedelslogistik.
2017-03-29
DACHSER skapar just nu ny kapacitet för sitt vägtransportnätverk på flera tyska anläggningar. I norr byggs anläggningarna i Bremen och Hamburg ut. Byggnation pågår också i Alsdorf nära Aachen och Dissen nära Bielefeld. Totalt investerar DACHSER cirka 60 miljoner euro på fyra platser och skapar nästan ytterligare 35 000 kvadratmeter lager- och kontorsyta.
2016-09-13
DACHSER har utsett Alexander Tonn, Head of Contract Logistics, till ny Managing Director för European Logistics i Tyskland. 43-årige Tonn tillträder den nya tjänsten den 1 januari 2017 och kommer att leda affärsutvecklingen av de 38 tyska filialkontoren inom affärslinjen European Logistics (vägtransport och kontraktslogistik för industrivaror). Han kommer att rapportera till Michael Schilling, COO för Road Logistics och vice ordförande i styrelsen, som fortsatt kommer att ansvara för den här positionen vid sidan av sina övriga ansvarsområden fram till årsskiftet.
2016-08-19
Den erfarne logistikchefen Jochen Müller (52) kommer snart att ingå i DACHSER-teamet. Den 1 januari 2018 kommer han att ta över efter Thomas Reuter som Chief Operations Officer (COO) för affärsområdet Air & Sea Logistics. Övergångsperioden inleds den 1 oktober i år och Müller kommer då att arbeta med utvecklingsprojekt. Thomas Reuter kommer att sitta kvar i ledningsgruppen i sin roll som chef för Air & Sea Logistics under övergångsperioden fram till att han går i pension den 31 december 2017.
2016-06-10
Marknaderna i Skandinavien har präglats av en utvecklingstendens med låg tillväxt, men trots detta har DACHSER i Norden växt markant sedan 2011. Företaget får allt fler kunder och tar marknadsandelar. Årsredovisningen för 2015 visar på ett resultat för Sverige på 1,1 miljoner kronor, jämfört med ett resultat för 2014 på -12,2 miljoner kronor före skatt – en ökning på hela 13,3 miljoner kronor.
2016-04-20
DACHSER redovisar stark, organisk tillväxt för räkenskapsåret 2015. Den konsoliderade intäkten ökade med 6,5 procent till 5,64 miljarder euro. Leveranserna ökade med 4,0 procent till 78,1 miljoner, medan tonnaget ökade med 5,2 procent till 37,3 miljoner ton. De områden som bidrog mest till det positiva resultatet var vägtransport av livsmedel och industrivaror inom Europa.
2016-02-25
DACHSER har skapat en ny, central organisationsenhet, Corporate Solutions, Research & Development, i syfte att bygga ut sin verksamhet med globala, branschspecifika logistiklösningar och sammanföra research- och utvecklingsaktiviteterna. Stefan Hohm, en erfaren DACHSER-chef, kommer att leda den nya företagsenheten. Under de senaste sju åren har han lett logistikcentret i Hof.
2016-02-23
Med en första plats i kategorierna ”Allmänna godstransporter och samlastningstjänster” och ”Logistik för livsmedel och konsumentvaror” tog DACHSER hem en dubbelseger som det mest framgångsrika logistikvarumärket i”Image Ranking” 2016, som publicerades av branschmagasinet Verkehrsrundschau.
2015-11-26
Barnens rättigheter, skola, yrkesutbildning och bevarande av naturresurser: Samtidigt som DACHSER fortsätter sitt tioåriga samarbete med barnhjälporganisationen terre des hommes i den indiska delstaten Uttar Pradesh, utökar företaget sitt åtagande inom ytterligare projektregioner i Indien, Nepal, Brasilien och Namibia. Under de kommande fem åren kommer logistikleverantören att investera mer än 1,1 miljoner euro i lokala hjälpprojekt som syftar till att förbättra människors livskvalitet genom att hjälpa dem att hjälpa sig själva.
2015-11-16
DACHSER har startat en ny filial för väglogistik i Turkiet. Den nya anläggningen i Istanbul kommer att anslutas till det europeiska samlastningsnätverket via Cargoplus-organisationen.
2015-06-08
DACHSER är en av Europas ledande logistikleverantörer. Det familjeägda företaget kan på nytt visa upp ett bra koncernbokslut. Resultatet visar på tydliga framgångar. Med en förbättring på knappt 16,7 miljoner kronor före skatt fortsätter DACHSER ta marknadsandelar inom transport- och logistikbranschen i Sverige och resten av Norden.
2015-04-14
Under räkenskapsåret 2014 ökade DACHSERs intäkter med 5,2 %. Inklusive intäkter från aktieposter växte de båda Business Fields* Road Logistics och Air & Sea Logistics med 5,0 % respektive 8,0 %. – En händelserik vår följdes av en extremt stark höst, säger DACHSERs CEO Bernhard Simon när han sammanfattar årets händelser. – Trenden mot att lägga ut framför allt avancerade internationella logistikuppgifter externt har bidragit till den organiska tillväxten.
2015-03-19
DACHSER kommer att utställa på logistikmässan i München från 5 till 6 maj. I Hall B6, monter 101/202 kommer det familjeägda företaget att presentera den senaste utvidgningen av sitt internationella nätverk, skräddarsydda flerkanalslösningar samt nya tjänsteerbjudanden och trendsättande IT-tjänster.
2015-02-17
DACHSER, en av Europas ledande logistikleverantörer, har ändrat sin juridiska form till europabolag (SE – Societas Europaea) och öppnat vägen mot framtiden. Det familjeägda företaget planerar inte något emissionserbjudande (IPO).
2015-01-14
Certifieringen av företagets IT-system i enlighet med ISO 27001 förnyas och förbättras. Arbetet med informationssäkerheten i enlighet med DIN ISO/IEC 27001 är inte en engångsföreteelse, utan en ständigt pågående förbättringsprocess. Därför genomför DACHSER inte bara årliga revisioner av företagets IT-verksamhet, utan låter även TÜV Süd granska hela utvecklingsprocessen för programvaran.
Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Press-Releases_319.htm

Contact

Alexandra Hartung
Communications Manager Nordic
alexandra.hartung@dachser.com
+45 36 34 99 14
Maria Andersen
Communications Coordinator Nordic
maria.andersen@dachser.com
+45 36 34 99 06

Registrering för nyhetsbrev

newsletter-registrierung-eletter
Fyra till sex gånger om året får du DACHSER:s eLetter där vi direkt och bekvämt tillhandahåller nyheter och meddelanden som är viktiga för DACHSER och logistikbranschen.

Prenumerera på nyhetsbrevet