Sammanlänkad med alla områden. Och alla världsdelar.

Kvalitet måste kunna kvantifieras

För att vi ska kunna utvärdera våra logistiktjänster i detalj, har vi installerat ett omfattande system för kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning.
quality-management-transit-times
Förutsättning: ett enhetligt, standardiserat produkterbjudande.

Det måste gå att mäta våra logistiktjänsters kvalitet. Alltid. Ett överflöd av tolkningar och indikatorer, analyser och IT-applikationer skapar transparens. Det är på så vis som våra anställda bland annat utvärderar leveransens kvalitet, transittider, eventuella skador eller hinder för leveranser, och mäter dem mot fasta målvärden som kontinuerligt övervakas via avvikelseanalyser.

Förutsättningen för att kunna använda sådana kvalitetsindikatorer är att det finns ett enhetligt standardiserat serviceerbjudande. Därför representerar våra produktfamiljer groupline enhetliga tjänsteprofiler med konsekvent höga kvalitetsnivåer.

För att se till att de exakt definierade tjänster som vi erbjuder dig är mätbara, implementerar vi enhetliga programvarustandarder och centrala IT-databaser. Applikationen "ActiveReport" för styrning av leveranskedjan hör till denna datastödda centrala kvalitetskontroll. Tack var den kan serviceavdelningarna i våra DACHSER-filialer och du få information om leveransproblem i god tid.

I vår industrilösning Chem-Logistics för kemikalietransporter och inom affärssegmentet livsmedelslogistik för transport av livsmedel som inte är frysta men temperaturreglerade, har vi dessutom installerat ett system med tydligt definierade riktlinjer och övervakar kontinuerligt att dessa följs.

Säkert ända fram till destinationen

En annan aspekt av den kvalitetssäkring vi tillhandahåller under hela varuflödet är den noggranna säkringen av laster innan transporten påbörjas. Enligt branschstatistik, orsakar otillräckligt säkrad last årligen skador som uppgår till cirka fyra miljarder Euro.

Därför ser våra lagerarbetare och förare till att varor lastas jämnt, utan mellanrum och att de inte kan glida, rulla runt eller välta under transporten. Detta sker dagligen med cirka 8 000 DACHSER-lastbilar i hela Europa.

Hur DACHSER säkerställer kvalitet:

  • En variansanalys av flera kvalitetsparametrar baserat på våra standardiserade produkterbjudanden
  • "ActiveReport" som är ett verktyg för att hantera aktiviteterna i leveranskedjan, ser till att vi genast får meddelande om risken för leveransproblem så att DACHSER:s anställda i tid kan motverka ett sådant problem genom lämpliga åtgärder
  • Mycket strikta kvalitetsstandarder, som är betydligt hårdare än kraven som ställs inom deras respektive branscher gäller för affärsområdet DACHSER Food Logistics och branschlösningen DACHSER Chem-Logistics
  • Omsorgsfull säkring av last
  • Ökad säkerhet på vägarna genom konturmarkeringar i änden och längs sidorna på påhängsvagnar
  • Noggrant avlägsnande av snö från fordonen

 

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Quality-Assurance_104.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Kontakta

contact-dachser
Peter Douwe Hut
Tel: +46 31 709 - 34 02
peter.hut@dachser.com