Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Vi tar vårt sociala ansvar

En familj skyddar sina medlemmar och är en ekonomisk enhet. Den förser framtida generationer med en ansvarstagande utveckling av deras motivation, kompetens och handlingsförmåga. Det är så vi ser vår uppgift som ett familjeägt företag - även och speciellt som global aktör.
dachser-sustainability-social-responsibility
Vi tar företagsansvar via speciellt utvalda projekt, även dem utanför vår organisation.

Träning och avancerad utbildning som håller högsta kvalitet

Vi skapar kvalitet genom kvalificering. Våra anställda är nyckeln till den långsiktiga framgången för vårt familjeägda företag. Omfattande utbildning inom de olika kommersiella områdena, informationsteknik och lagerhållningslogistik garanterar unga människor en framgångsrik start på deras yrkesliv. Sannolikheten att man anställs efter att ha genomgått en utbildning med DACHSER är nästan 100%.

Systematisk kontinuerlig utbildning och utveckling av våra anställda skapar perfekta förutsättningar för befordringar till positioner med ansvarstagande inom organisationen. DACHSER Career Management och DACHSER Academy ingår i ett högt utvecklat heltäckande personligt utvecklingsprogram: Vi breddar och uppdaterar våra anställdas professionella och sociala förmågor och deras ledarskapsförmågor genom skräddarsydda, behovsbaserade seminarier eller individuell coachning. Endast om man står på en stabil grund med erfarenhet och expertkunnande kan individer agera med självförtroende och tänka på framtiden när de fattar beslut.

Hälsa och pensioner

I vårt hälsoprogram, DACHSER Intelligent Care, kombineras en företagspensionsplan med ett heltäckande koncept för intelligent, hållbar hälsovård. Professionell rådgivning och många erbjudanden som berör ämnen som näring och motion och kvalificerad hjälp åt familjen och hjälp vid psykologiska problem är något som våra anställda får tillgång till. Med vårt initiativ "MESSAGE!" får våra trainees målinriktad utbildning i frågor som hälsovård och hur man förhindrar beroende.

Balans mellan arbete och fritid

Karriären är inte allt. Endast genom att kombinera våra professionella ambitioner med ett lyckligt privatliv kan vi på lång sikt hantera livets' många utmaningar. Vi hjälper våra kvinnliga anställda att inte ge upp sina yrkesambitioner och talanger, och då särskilt under de viktiga tidiga åren av deras karriär när även familjebildningen är viktig.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Social-responsibility_50.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Partner

European Business School
Genom en sponsrad professur i Sustainable Logistics & Supply Chain Management vid European Business School, investerar DACHSER i hållbar forskning med fokus på logistik.