NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2018-01-04
Hållbarhetspris till DACHSER

Som en del av årets presentation av ETPN (European Transport Award for Sustainability) mottog DACHSER ett pris för företagens samhällsansvar. Företaget kom på första plats i kategorin Transport- och speditionsföretag.
European-Transport-Award-for-Sustainability
Hållbarhetspris till DACHSER

Priset, som delades ut av den München-baserade speciallogistikutgivaren Huss-Verlag, lyfter fram ett företags engagemang för hållbarhet. Priset väger in faktorer som miljöskydd, företagsansvar, företagskultur och engagemanget för det vetenskapliga samfundet och tryggande av framtiden. Ett viktigt kriterium för detta åtagande är att det ska vara i linje med företagets mål. — Det som imponerade på oss mest med DACHSER var hållbarheten i deras övergripande koncept som ett familjeägt företag, sade juryn.

— Vi har arbetat målinriktat med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i många år. Det här priset är både ett välkommet erkännande av vårt arbete och en sporre att fortsätta, säger DACHSERs CEO, Bernhard Simon. Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director Corporate Development, Strategy och PR på DACHSER, mottog priset i München för företagets räkning.

Juryn bestod av sex redaktörer för handelspublikationer vid det München-baserade förlaget Huss-Verlag. Varje medlem i juryn fick i uppdrag att föreslå tre kandidater för var och en av årets kategorier: Transport- och speditionsföretag, och KEP-tjänster.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Sustainability-award-for-DACHSER_1669.htm