Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Alla kan bidra

Eftersom vi är ett familjeföretag, arbetar DACHSER långsiktigt, och har därför en hållbar företagspolicy. Vi är inriktade mot ekonomiska, sociala och miljömål som vi eftersträvar med stort engagemang och ansvar. De är djupt förankrade i våra företagsvärderingar och säkerställer att vi inte ändrar riktning, vår identitet och stabilitet.
dachser-sustainability
Eftersom vi är ett familjeföretag, arbetar DACHSER långsiktigt och har därför en hållbar företagspolicy.

Vi uppnår våra ekonomiska mål - och med dem basen för alla andra aktiviteter - genom vår strategiska orientering mot kontinuerlig och integrerad tillväxt. Förutom att vi bedriver aktiv hälsoverksamhet för våra över 29 098 anställda, inkluderar vårt sociala engagemang även målinriktade stödprojekt som som sträcker sig utanför företagets väggar. Dessutom är miljöskydd en självklarhet för oss och är en del av vårt initiativ för hållbar utveckling.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Sustainability_48.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

CO2-standarder

DIN Commission for CO2-standarder (DIN EN 16258:2011)
DIN-kommissionen arbetar med att ta fram en europeisk standard för mätning av utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning avseende transportjänster. Jämförbara, transparenta och standardiserade CO2-rapporter utvecklas med hjälp av denna standard.

Som en medlem av den tyska arbetsgruppen för en CO2-standard, deltar vi aktivt i utvecklingen av en europeisk standard för mätning av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser för transporttjänster. Genom vår medverkan i denna standard skaffar vi oss viktiga kunskaper rörande hantering av miljöresurser och kan även använda oss av våra mångåriga erfarenheter.

Partner

European Business School
Genom en sponsrad professur i Sustainable Logistics & Supply Chain Management vid European Business School, investerar DACHSER i hållbar forskning med fokus på logistik.