NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2018-01-12
Musikaliska siffror

Malte A. Hamburg är ansvarig för Business Controlling inom DACHSER Nordics i den danska staden Kolding. Han är fascinerad av kraften hos siffror, men viktigast i hans jobb är förmågan att kommunicera.
Musikaliska siffror.

Siffror är själva livsnerven i affärsvärlden. ”De kan ge stöd för argument eller motverka dem”, säger Malte Hamburg. ”Siffror ljuger aldrig och sviker aldrig”. I sin roll som controller består hans jobb främst av att skilja agnarna från vetet i den ständigt växande mängden data. Det handlar bland annat om att identifiera mönster i data och hitta själva huvudbudskapet. IT spelar förstås en viktig roll i denna process. ”Bilden av controllern med en räknesticka är föråldrad”, säger 38-åringen.

Enligt honom finns det en sak som är värre än att inte ha några siffror: att behöva arbeta med felaktiga siffror: ”För att uppfylla vår kvalitetsgaranti behöver vi korrekta siffror som helst ska kommuniceras utan dröjsmål”. Controllers använder dessa data för att förbereda offerter, beräkna nyckeltal (KPI) och ta fram utvärderingar, statistik och grafik. Det här materialet ligger till grund för prognoser och ledningsbeslut. Datakvaliteten har alltså avgörande betydelse.

När man ber honom beskriva en vanlig arbetsdag svarar han: att det tack och lov inte finns några vanliga dagar

Lyssna uppmärksamt

Controllers måste inte vara briljanta matematiker. Hamburg menar att kommunikationsförmåga är viktigare: ”En controller måste arbeta proaktivt och prata med många människor”. Hamburg deltar också i möten med kunder. Medan kollegorna ger råd om lämpliga typer av pallar och förpackningsmaterial förklarar han hur offerterna är uppbyggda.

Kunderna vill ofta veta mer om de tillgängliga nyckeltalen och specifik statistik. ”Vår prioritet vid den här typen av möten är att ställa så många frågor som möjligt och lyssna uppmärksamt på vad kunden säger för att få bästa möjliga förståelse för deras verkliga behov,” säger Hamburg när han ska sammanfatta sitt arbete.

När man ber honom beskriva en vanlig arbetsdag svarar han att det tack och lov inte finns några vanliga dagar: ”Naturligtvis räknar jag på nyckeltal varje dag, men i övrigt ser alla dagar olika ut. Den enda konstanta faktorn är att jag arbetar på tre språk. ” Förutom tyska talar Hamburg flytande danska och använder engelska för att kommunicera med kontakter i Sverige och Norge.

Den internationella aspekten av jobbet tilltalade Malte Hamburg redan från början och det var därför han började arbeta hos Dachser i slutet av 2006. Han har varit ansvarig för ”siffror” i Kolding sedan 2008. Det danska kontoret ligger bara 90 kilometer norr om Flensburg. Hamburgs fru och dotter bor fortfarande i Tyskland och han pendlar därför fram och tillbaka varje dag. Efter jobbet tycker han om att umgås med familjen och hans främsta intresse är musik. Hamburg spelar gitarr i ett band, och skriver också låtarna för dem. Det är ett lämpligt sätt att sluta cirkeln, eftersom han ser musik som en form av matematik, som handlar om toner och harmonier.

 

Vad gör egentligen controllers?

Vad gör egentligen controllers?

Controllerns uppgift är att säkerställa att alla processer och de kostnader som är kopplade till dem ligger inom budgetramen vad gäller utgifter och användning av resurser. I det ingår att sammanställa rapporter som ska ligga till grund för ledningsbeslut. Genom att använda ett analytiskt arbetssätt och tänka i termer av processer kan controllers tolka komplexa fakta och bidra till att hitta lösningar som gör att filialkontoren kan etablera tillförlitliga arbetsmetoder i enlighet med DACHSERs kvalitetsstandarder.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/The-music-of-numbers_1641.htm