NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2017-09-04
Verktygslåda för stadsdistribution

DACHSER undersöker nya metoder för stadsdistribution i Europas storstäder. Men det finns redan en tydlig vinnare: DACHSERs verktygslåda som hanterar den sista transportsträckan i stadskärnorna.
City-Distribution-eLKW-Paris
DACHSER samarbetar med ORTEN i Paris för att analysera användning av elektroniska lastbilar

Ändlösa trafikstockningar, brist på parkeringsplatser, trafikbegränsningar och utsläpp av växthusgaser samt problem med partikelutsläpp och CO2: trafiken är ett problem i många städer – och det gäller både bilar och lastbilar. Städer som Paris och Stuttgart har infört körförbud och åtkomstbegränsningar i rusningstrafik, framför allt för dieselfordon.

DACHSER är en banbrytare som måste gå sin egen väg på marknaden för samlastning för att kunna identifiera och implementera innovationer före konkurrenterna. Michael Schilling, COO för Road Logistics hos DACHSER, säger: ”Vårt mål är att skapa innovativa, hållbara affärsmodeller så att våra kunders varor kan levereras till stadskärnorna. Företag som vill spela en roll i utformningen av morgondagens urbana leveranssystem måste kombinera beprövade lösningar med innovativa idéer.”

Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development, säger: ”De växande städerna och storstadsregionerna runt om i världen i kombination med ett förändrat konsumentbeteende och ökad miljömedvetenhet innebär nya utmaningar för logistiken. Miljöstandarder, trafikstockningar och nya förväntningar från kunderna kräver nya lösningar.” Hans ansvarsområde innefattar stadsdistributionsprojektet, som innebär att DACHSER försöker identifiera nya nätverksinnovationer inom ramen för sitt strategiska idea2net-program.

Alla städer är olika

”Vi ställs direkt inför olika utmaningar i olika stadsmiljöer”, säger Hella Abidi, Consultant Research & Development inom DACHSER, som leder stadsdistributionsprojektet. Några av faktorerna handlar om den växande individualiseringen av produktion och handel, olika lagar och förordningar, den ökande volymen varor samt mindre leveranser och större och mer detaljerade kundkrav. ”Men de ser olika ut i olika städer.”

För att göra leveranser i städer effektiva och hållbara har DACHSER därför utvecklat en verktygslåda med proaktiva lösningar som kan implementeras lokalt av filialkontoren efter att de analyserat topografin, demografin och den juridiska strukturen i de olika storstadsregionerna ”Bara de företag som klarar att hantera de specifika kraven kan erbjuda en optimal logistikverksamhet i städer och storstadsregioner i framtiden”, säger Abidi.

Dialog, processer, teknik

DACHSERs forskning fokuserar inte bara på multimodala leveranskedjor och processkonfiguration, som också tar hänsyn till koncept för leveranser under kvällar och nätter, utan framför allt på användning av innovativa drivsystem som passar för verksamhet i stadskärnorna. Slutligen har tillförlitliga beräkningar bidragit till att på ett mätbart sätt minska koldioxidutsläppen.

”Individuella lösningar är det viktigaste när det gäller stadsdistribution”, säger Stefan Hohm. ”Men vi vill ändå inte ha isolerade lösningar. Vårt mål på medellång till lång sikt är istället att systematiskt och i så stor utsträckning som möjligt kunna arbeta med nollutsläppszoner i Europa och införa standarder för att uppnå det målet.

Dessutom uppskattar både förarna och kunderna de innovativa fordonen.” Men en sak är också tydlig, säger Hohm: ”Det finns inga gratisluncher och det gäller också för stadsdistribution.”

I vårt fotogalleri har vi samlat några av de nya konceptstudierna som DACHSER testar inom ramen för stadsdistributionsprojektet.

1
City-Distribution-eLKW-Paris
City-Distribution-Libner-Paris
City-Distribution-Fuso-Munich
City-Distribution-elCarrito-Malaga
City-Distribution-DeliveryBike-Stuttgart
Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Toolbox-for-City-Distribution_1599.htm