Sammanlänkad med alla områden. Och alla världsdelar.

Ställa in kursen för ett optimalt godsflöde

DACHSER:s transitterminaler är en viktig framgångsfaktor för att logistiktjänsternas kvalitet ska bli god.
transshipment-warehouse-network
Noggrant planerade procedurer, bestämda avgångstider och välutbildad personal i DACHSER:s omlastningslager.

Saker är alltid på väg i det globala DACHSER-nätverkets transitterminaler - 24 timmar enligt planläggning. Mycket professionella, exakt tidsanpassade och beprövade processer säkerställer ett smidigt godsflöde. Transitterminalerna som är ett nyckelelement i den globala tjänstekedjan, spelar en viktig roll för logistiktjänsternas kvalitet.

I terminalerna lastas godset sedan det tagits emot på en lokal transportlastbil för vidare transport. Samtidigt anländer gods från andra filialer och dessa måste lossas och tas emot så att de kan distribueras till lokala transportlastbilar för leverans.

Därför är det i DACHSER:s transitterminaler som logistikcykelns rytm avgörs. Tack vare en standardiserad och professionell hantering av order uppnår vi en enhetlig kvalitet för transporttjänsten: Sedan det lästs in elektroniskt anländer lasten till förvaringsområdet för respektive destination. Lastbilarna lämnar ramperna dagligen vid bestämda avgångstider. När lasten anländer vid transitterminalen för respektive destination, fördelas de till regionala lastbilar och levereras till mottagaren.

Tack var perfekt koordinerade arbetssteg, fasta avgångstider och välutbildad personal, kan DACHSER:s transitterminaler garantera pålitlig hantering och framför allt högsta möjliga tillförlitlighet vid planering.

Du har alltid tillgång till information om lastens förflyttning tack vare skanningen vid transitpunkterna samt de standardiserade procedurerna för den fysiska transporten. Om avvikelser från det planerade transportschemat inträffar, får DACHSER:s servicepersonal genast besked om detta via ActiveReport. Verktyget som hanterar aktiviteterna i leveranskedjan, och som är kopplat till DOMINO, övervakar automatiskt det planerade transportschemat och meddelar parterna automatiskt om avvikelser, som exempelvis vägran att acceptera, brister eller om transittider överskrids. Våra anställda kan genast starta motåtgärder och leverera lasten inom en angiven radie inom 24 timmar.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Transit-Terminal_103.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.