Fatta gemensamma beslut om hur det ska gå till.

Färdig lösning eller speciallösning

DACHSER:s lager är en kärnkomponent för vår integrerade leveranskedja och används framför allt i samband med DACHSER Contract Logistics.
warehousing-storage-space
DACHSER:s lager: utrustade för alla branscher och kundspecifika krav.

Vi erbjuder ett vidsträckt nätverk med lager med över 2 300 000 platser för europallar vid våra globala filialer med lager i Europa, Nordafrika och Kina.

Våra "multi-user-lager " på olika platser ser till att vi uppnår högsta möjliga effektivitet. Våra standardiserade processer och enhetliga IT-system gynnar dig genom att du får tillgång till anpassade lagerhållningskoncept relaterade till DACHSER Contract Logistics.

Det gör att våra lagerhållningstjänster blir en integrerad komponent av leveranskedjan för upphandling och distribution av dina varor. Med ett anpassat lager och processdesign som beaktar plockningsteknik och utbetalningsstrategier (t.ex. HIFO, LIFO, MHD), skapar vi en maximal lönsamhetsgrad för var och en av våra partners. Vårt mål är först och främst att optimera din logistikbalans på ett hållbart vis. Det mest övertygande beviset för att så sker är mätbara besparingar i fråga om tid och pengar.

Skräddarsydda lagerkoncept

Vi lagrar alla varor enligt individuella, kundspecifika och juridiska parametrar. I detta ingår korrekt hygienisk hantering av livsmedel som en del av vår livsmedelslogistik, den temperaturstyrning som krävs (uppvärmning och kylning) för varorna, professionell lagring av farliga material, som i vår industrilösning Chem-Logistics, eller spårning av serie- och batchnummer. Dessutom erbjuder DACHSER flyttning från lagerhållning utifrån kundspecifikationer (serienummer, transportenhetsnummer, batch) eller manuell flyttning.

Olika lagersystem, som exempelvis pallhyllor, modulära hyllsystem eller grenställ med manuell eller automatisk drift, kombineras för olika krav från individuella branscher för att skapa en sammanhängande helhetslösning.

Fokus på det som är viktigt

DACHSER:s lagerhållning sett till kontraktlogistik sparar pengar åt dig: Du undviker onödig lagerhållning och komplex styrning som inte hör till din kärnkompetens. Vi kan å andra sidan effektivt utnyttja vår lagerhållningskapacitet fullt ut genom en flexibel, konsolidering av varor för flera kunder i våra multi-user-lager. Eftersom vi styr vår lagerhållning inom leveranskedjans processer, kan du spara tid och minska kostnader och hitta nya sätt att få din verksamhet att växa.

Våra "specialicerade lager" gör tjänsten komplett. Dessa är kundanpassade industrispecifika lagerhållningslösningar för kunder med hög volym.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Warehouse-Logistics_102.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.