En komponent. Tusentals möjligheter.

Din logistikportal till Internet

Våra webbaserade verktyg ansluter dig direkt till DACHSER:s transport- och lagerhållningssystem.
elogistics_dachser
Vårt webb-baserade verktyg elogistics ansluter dig direkt med DACHSER:s transport och lagersystem.

Anslutningar till företagsägda ERP-system ordnas enkelt för att hantera alla interaktiva processer mellan dig och oss, som en serviceleverantör, via Internet. Beräkna fraktkostnader online, skicka en transportorder med en klickning och spåra sedan din leverans med Tracking & Tracing över hela Europa och världen.

SHIPMENTPOINTER: Gör sändningsdata omedelbart tillgänglig

Shipmentpointer är det beprövade informationssystemet för snabb och enkel tillgång av status på din sändning - din att tillgå utan att du behöver registrera dig. Oavsett om du använder SSCC, order nummer, packliste nummer, inköpsorder nummer eller skeppnings nummer - du hittar alltid den sändning du letar efter. Dessutom, den nya shipmentpointer finns tillgänglig som app för Apple iOS, Android och Blackberry OS. Båda, appen och internetapplikationen, är tillgänglig på 15 språk

SHIPMENTCONTROL: Alltid ett öga på dina transporter

Med shipmentcontrol, kan du spåra dina transporter sömlöst online på den minsta förpackningsnivån. Leveransinformation och elektroniskt mottagningsbevis sänds direkt via GPRS från förarens handdator till det centrala systemet. Du får snabb information inom några minuter, inklusive detaljer såsom mottagarens namn, underskrift och tid för leverans samt eventuella avvikelser från leveransschemat.

Dessutom får du tillgång till DACHSER:s digitala arkivsystem i vilket bland annat försändelserelaterad fotografisk dokumentation lagras. shipmentcontrol erbjuder en världsomspännande intermodal tjänst Tracking & Tracing inte för distributionslogistik (shipmentcontrol skicka) men även för upphandlingslogistik (shipmentcontrol samla in). Du kan växla mellan vyer med en enda klickning och spåra försändelser för vilka du är the mottagare, men även dina hämtningsorder.

TRANSPORTORDER: Klickat - skickat

Med transportorder får du tillgång till ett system som du kan använda för att styra hela din orderhantering via Internet. Du kan anpassa transportorder så att det passar just dina behov perfekt. Därmed kan du spara tid med hjälp av förtilldelningar och genom att dölja eller visa importfunktioner i systemen som ägs av kunden. Till och med kundspecifika funktioner som information om farligt gods stöds sömlöst tack vare fullständig integrering med DOMINO.

FREIGHTQUOTATION: Håller ett öga på transportkostnader

Detta program hjälper dig att bestämma fraktpriser som inkluderas i dina kundspecifika avtal med DACHSER. freightquotation är det bästa sättet att få snabb prisinformation utan tidskrävande interna och externa förfrågningar.

DELIVERYORDER_ klara på lagret, färdiga, gå!

Med deliveryorder kan de listade varorna plockas ihop i vårt MIKADO Warehouse för vidaretransport. Även denna applikation kan anpassas till dina enskilda behov, varvid vi gemensamt kommer överens om vilka inställningar som är relevanta för dig, samt vilka funktioner som ska visas respektive döljas.

WAREHOUSECONTROL: Fönstret till lagret

Med warehousecontrol kan du spåra processflödet vid de olika distributionscentralerna in i minsta detalj – från varumottagning, genom lagret och fram till det att varorna skickas iväg. Du kan få en överblick över hela leveransprocessen fram till det att varorna levereras via en direkt länk till shipmentcontrol. Med hjälp av batchspårning kan du se detaljerad information om hur dina varor rör sig.

PRODUCTPILOT: För optimalt produktval

Med productpilot blir det enkelt att välja rätt produkt. Med detta program kan du se transittiderna genom Europa. Ange landets kod och postnumret så kan du genast se vilka av entargo- och vivengo produkterna som är lämpligast för din specifika situation.

ORDERMONITOR: Kontroll för alla dina order

ordermonitor erbjuder en omfattande övervakning av alla order som du har lagt hos leverantörer över hela världen. All viktig information är tydligt strukturerad och görs tillgänglig för alla inblandade på ett organiserat sätt på en central plattform. Sofistikerade sökfunktioner och aktiva rapporter, uppladdning av dokument och många andra funktioner gör ordermonitor till ett oumbärligt verktyg för övervakning av leveranskedjan. Och bäst av allt: applikationen kan enkelt anpassas till de behov och krav som ställs för varje enskilt projekt.

INVOICECENTER: Fakturahantering online

Med en sammanfattande faktura får du via post en enda sida som innehåller alla totalsummor från en viss redovisningsperiod, samt uppgifterna som behövs för avdrag före skatt. Alla andra transportspecifika data tillhandahålls online via vårt invoicecenter. Där finns data tillgängliga i form av PDF-filer, Excel-tabeller och XML-filer. Alternativt kan dessa uppgifter även överföras via vårt EDI-center.

PALLETPOOLACCOUNT: Det digitala pallkontot

Förpackningsmaterial som omfattas av spårning, som t.ex. eu-pallar, Düsseldorf-pallar och gallerboxar administreras på palletpoolaccount. När förpackningsmaterialet överlämnas till Dachser, krediteras det på ditt palletpoolaccount - och efter retur debiteras de därefter. Med palletpoolaccount kan du när som helst ladda ner dina kontodata i form av ett Excel-ark. På så vis kan du hålla ett öga på och se till att du har kontroll över allt.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/eLogistics_107.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Intelligent IT för logistikprocesser

Våra nätverksanslutna, flexibla och mycket effektiva IT-system är måttstocken inom logistikkvalitet för våra globala konkurrenter.

ISO-certifiering

Intervju med DACHSER IT-säkerhetsrådgivaren Christian von Rützen.