Pozeráme sa na vec s nadhľadom.

Cookies

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré majú schopnosť zapamätať si správanie jednotlivého návštevníka webovej stránky. Návštevníkom ako aj správcom webových stránok vedia cookies poskytnúť mnoho výhod preto ich využíva skoro každá webová stránka. Prostredníctvom súborov cookies je pohyb po webovej stránke pre návštevníka jednoduchý a komfortný pretože umožňujú rozpoznať internetový prehliadač a tak si zapamätať posledné zobrazenie stránky alebo už v minulosti predvolený jazyk.

Súbory sa ukladajú na zariadenie, na ktorom bola webová stránka zobrazená či už je to PC/ notebook alebo mobilné zariadenie ako tablet a smartphone.

Niektoré súbory cookies sa ukladajú len počas vašej návštevy a sú následne vymazané po zatvorení prehliadača. Takzvané trvalé cookies sa ukladajú na dlhšiu dobu alebo natrvalo. Vymazané z vášho zariadenia sú vtedy keď vyprší ich platnosť alebo ak sa vymažú manuálne z pamäte (cache) prehliadača.

Vidieť, nastaviť a vymazať súbory cookies môžete v nastaveniach prehliadača. Prehliadač zvyčajne automaticky povolí využívanie súborov cookies. Ak si to však neželáte, je potrebné upraviť nastavenia vášho prehliadača.

Na aké účely využíva DACHSER cookies?

Cookies používame na rozpoznanie zariadenia pri opakovaných návštevách webovej stránky. Aby sme vedeli vytvoriť optimálne užívateľské prostredie chceme prostredníctvom súborov cookies vedieť ako našu webovú stránku užívatelia používajú.

Nasledujúce súbory cookies sa využívajú na www.dachser.sk:

1. Všeobecné cookies:

DACHSER používa cookies na rozpoznanie nastavení a správania sa návštevníkov webovej stránky pri opakovanej návšteve. (Nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka!)

Cookies si zapamätá nastavenia, voľbu jazyka a zvolenú krajinu zo zoznamu krajín na webovej stránke pri poslednej návšteve.

2. Kampaň cookie:

Pri väčších kampaniach sa pri otvorení domovskej stránky zobrazí okno s textom kampane. Cookie si zapamätá informáciu o tom, že okno sa už pri ďalšej návšteve nezobrazí v kompletnej veľkosti.

3. Video cookie:

Aby bolo možné určiť optimálnu šírku pásma pre prehrávanie videa na našich webových stránkach, cookie z tretích strán uložia typ pripojenia po dobu trvania návštevy. Cookie je automaticky vymazaná po zatvorení vašich aktivít v prehliadači.

4. Štatistické cookie:

Na našich webových stránkach používame technológiu etracker GmbH (www.etracker.com) za účelom získavania a ukladania dát pre marketingové a optimalizačné ciele. Pomocou týchto dát dokážeme vytvoriť profily používateľov, vystupujúcich pod pseudonymom. Pre tento účel používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne v pamäti webového prehliadača návštevníka danej webovej stránky. Cookies umožňujú rozpoznať internetový prehliadač. Údaje zozbierané prostredníctvom technológie etracker sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka bez jeho výslovného súhlasu, z čoho vyplýva, nemožnosť získania osobných údajov o nositeľovi pseudonymu. Zúčastnená osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietky týkajúce sa zhromažďovania a ukladania osobných dát, s okamžitou účinnosťou.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Môžete vzniesť námietky proti používaniu cookies na našich webových stránkach. V tomto prípade, sú však nastavené len cookies, ktoré sú technicky nevyhnutné.

Vzniesť námietku proti používaniu cookies

Chcete zakázať celkové použitie cookie v nastaveniach? Zmeny vykonáte v nastaveniach vášho prehliadača.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/1013.htm