Etablovaný na trhu

DACHSER už zaviedol na trh v Európe dve špeciálne priemyselné riešenia: DACHSER DIY-Logistics a DACHSER Chem-Logistics, ktoré spolu predstavujú okolo 6 miliónov zásielok ročne. Ralf Meistes (DIY-Logistics) a Michael Kriegel (Chem-Logistics) povedú aj naďalej tieto oddelenia, ktoré sa stanú súčasťou novej divízie Corporate Solutions, Research & Development. DACHSER v tejto organizačnej divízii skombinuje celý rad expertných skúseností z oblasti priemyslu aj v globálnej rovine. Napríklad DACHSER Air & Sea Logistics realizuje zásielky pre zákazníkov z oblasti automotive, módneho priemyslu, športu, farmaceutického priemyslu a tzv. life science.

„Snažíme sa do posledného detailu pochopiť logistické požiadavky rôznych priemyselných odvetví, vyvíjať pre nich riešenia na mieru a potom ich implementovať v rámci našej celosvetovej integrovanej a štandardizovanej logistickej siete,“ vysvetľuje Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development.

Stefan Holm preukázal počas svojho pôsobenia v DACHSER, ktoré trvá už 23 rokov, vynikajúce schopnosti na rôznych manažérskych pozíciách, naposledy ako General Manager logistického centra v Hofe, kde mal okrem iného na starosti tiež integrované riešenia kontraktnej logistiky v oblasti European Logistics a Food Logistics.