Detailný pohľad na rok 2015

V rámci divízie Road Logistics (Pozemná logistika), ktorá tvorí 72 % obratu DACHSER, ťaží sekcia DACHSER European Logistics (EL) aj naďalej z exportu, ako hnacieho motora rastu. Prepravou a skladovaním priemyselných tovarov vygeneroval DACHSER v roku 2015 obrat vo výške 3,433 miliárd eur (+5,5 %). Zásielky a tonáž vzrástli o 3,8 a 4,2 %. „Vďaka nášmu profesionálnemu a flexibilnému pôsobeniu na trhu sme v tomto pre Európu náročnom roku boli schopní rásť vo všetkých regiónoch zaoberajúcich sa pozemnými prepravami,“ hovorí Bernhard Simon.

Okrem silného, exportom poháňaného výkonu v Nemecku a vo Francúzsku, sme zaznamenali tiež dvojciferné tempo rastu v regiónoch DACHSER EL North Central Europe a Iberia EL, teda v severnej a strednej Európe a na Pyrenejskom polostrove. „Nové zameranie Azkar na celoeurópske objednávky prináša pozitívne výsledky,“ hovorí Bernhard Simon. „Podarilo sa nám získať dôveru veľkých zákazníkov a tiež investovať na nových trhoch. V minulom roku sme vybavili 48 iberských pobočiek pre prepravu nebezpečného tovaru podľa ADR a tým sme získali prístup k silnému a proexportne orientovanému španielskemu chemickému priemyslu.“

DACHSER Food Logistics sa stala vďaka nárastu obratu o 8,1 % na 741 miliónov eur šampiónom v raste. V Nemecku vďačí logistika potravín za tento úspech silnému tuzemskému obchodu so spotrebným tovarom. Ale aj European Food Network určená pre cezhraničné prepravy potravín zaznamenala pozitívny vývoj. S 13 partnermi a pravidelnými linkami medzi 29 krajinami ide o sieť potravinovej logistiky s najväčším pokrytím v Európe. „My sa na tomto úspechu podieľame investíciami do siete. Otvorili sme novú pobočku v Erlensee neďaleko od Frankfurtu, ktorá bude slúžiť aj ako centrálny hub pre prepravy potravín po Európe,“ hovorí Bernhard Simon.

DACHSER Air & Sea Logistics dosiahol v roku 2015 rast obratu o 8 % a prispel tak celkom 1,599 miliardami eur do konsolidovaného obratu spoločnosti.

„V túto chvíľu pôsobíme v najdôležitejších ekonomických centrách na svete, či už priamo alebo prostredníctvom našich partnerov, takže v minulom roku nebolo nutné významne geograficky rozširovať našu sieť,“ vysvetľuje Bernhard Simon. „Namiesto toho sa zameriavame skôr na štandardizovanie procesov, integrovanie IT systémov a úzke väzby s európskou sieťou pozemných prepráv. Chceme našim zákazníkom ponúkať celú škálu služieb, čomu hovoríme v našej spoločnosti DACHSER Interlocking – globálne logistické riešenia pre distribúciu aj nákup doslova z jednej ruky.“

Bernhard Simon tiež oznámil väčšie investície pre tento rok: „Vlani sme investovali 81 miliónov eur a v roku 2016 sa chystáme investovať 125 miliónov eur. Časť týchto peňazí pôjde do oblasti IT a technologického vybavenia. Ale rovnako ako v minulých rokoch, pôjde veľký podiel do našej európskej siete pozemných prepráv, divízie DACHSER Road Logistics, v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Poľsku rozšírime existujúce logistické kapacity alebo postavíme nové.“