Skutočná veľkosť pramení z každého.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon, narodený v roku 1960, zastupuje funkciu hovorcu predstavenstva od 1. januára 2005. Ako vnuk zakladateľa firmy Thomasa Dachsera a predstaviteľ tretej generácie pôsobí v čele spoločnosti ako výkonný riaditeľ (CEO).
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Výkonná rada riadi spoločnosť a zastupuje ju vo verejnej sfére. Je zodpovedná za všetky oblasti podnikania a všetky oblasti pôsobenia v duchu dlhodobých tradícii konsenzuálneho vedenia spoločnosti DACHSER.

Bernhard Simon vo funkcii výkonného riaditeľa (CEO) a predsedu výkonnej rady, je zodpovedný za komplexné úlohy týkajúce sa kontroly a strategického smerovania celej spoločnosti. On profiluje a zastupuje otázky výkonnej rady, je zodpovedný za vzťahy a koordináciu predmetov záujmu a otázok akcionárov, dozornej rady, rovnako ako aj národných organizácií a dcérskych spoločností.

Prostredníctvom výkonného aparátu CDH, ktorý je zodpovedný za nižšie uvedené oblasti, ktoré sústavne rozvíja v súlade so zásadami konsenzuálneho vedenia spoločnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem sa formuje tvár spoločnosti DACHSER vnútorne i navonok:

  • stratégia rozvoja spoločnosti a vzťahy s verejnosťou (PR),
  • ľudské zdroje pre celosvetový udržateľný rozvoj našich zamestnancov,
  • firemný marketing pre využívanie nových produktov a ich umiestnenie na trhu a riadenie značky,
  • firemné riešenia pre vývoj a realizáciu integrovaných riešení dodávateľského reťazca,
  • kľúčové firemné účtovníctvo, úlohou ktorého je integrované riadenie a spolupráca so strategickými, kľúčovými zákazníkmi.

Po získaní kvalifikácie špecialistu v prepravných službách v spoločnosti DACHSER, vyštudoval pán Simon obchodnú fakultu na univerzite Friedricha Alexandra v Norimbergu. V roku 1996 ukončil štúdium vyššieho manažmentu na Harvardskej univerzite v USA (patril medzi najlepších troch absolventov v ročníku). "Mojim cieľom vždy bolo pripojiť sa k manažmentu našej rodinnej spoločnosti," priznáva Bernhard Simon. Stal sa tiež súčasťou rozvojovej politiky, vrátane neziskovej organizácie "terre des hommes". V roku 1988 odišiel do Brazílie kde okrem iného viedol niekoľko mesiacov rozvojový projekt pre pomoc druhým. Humanitárna a sociálna angažovanosť spoločnosti DACHSER ako súčasť iniciatívy udržateľnosti profituje z tejto skúsenosti, obzvlášť vo vzťahu k efektívnemu manažmentu sociálnych projektov.

V nasledujúcich rokoch sa Bernhard Simon zameriaval predovšetkým na rozvoj a optimalizáciu európskej siete. Pán Simon v rámci projektu reorganizácie upravil všetky prevádzkové procesy a zvýšil tým produktivitu o 30%. Od roku 2001 je Bernhard Simon predsedom dozornej rady spoločnosti DACHSER France (bývalé Graveleau). Jednania o začlenení spoločnosti do skupiny DACHSER, ako aj úspešné uzatvorenie zmlúvy, prebehli pod jeho vedením. Okrem toho je zodpovedný za úspešnú integráciu do štruktúry spoločnosti DACHSER. Vývoj modernej štruktúry riadenia v spolupráci so správnou radou, akcionármi a kolegami z oddelenia riadenia, taktiež môžme pripísať iniciatíve Bernharda Simona.

Ocenenia:

September 2008: Deutsche Verkehrszeitung ocenili Bernharda Simona cenou LEO (Logistika, Excelentnosť, Optimalizácia) v kategórii "podnikateľ roka".

November 2008: Akadémia INTES Akademie für Familienunternehmen a magazín Impulse zvolil Bernharda Simona za "rodinného podnikateľa roka".

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Bernhard-Simon_32.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.