Skutočná veľkosť pramení z každého.

Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling zastáva funkciu finančného riaditeľa (CFO) na oddelení financií, právnych a daňových služieb (FLT) od júla 2013. Výkonný aparát FLT reprezentuje pevnú finančnú štruktúru rodinného podnikania založenú na dlhodobých podnikateľských a finančných cieľoch ako aj riadenie možných rizík súvisiacich s budúcim vývojom trendov v podnikaní. Zameriava sa na udržateľné zvýšenie návratnosti vloženého kapitálu, aktívne riadenie potenciálnych rizík, technických kontrol, vykonávanie auditov a hodnotení, prezieravosť a stabilizáciu účtovníctva a daňovej politiky, rovnako ako na zlepšenie finančného a investičného potenciálu.
eling
Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling sa narodil v roku 1971 vo Warsteine. Svoje vzdelanie získal v oblasti priemyselného inžinierstva na Technickej Univerzite v Braunschweigu. Prvé skúsenosti zo zahraničia získal vďaka štúdiu na Novom Zélande v meste Auckland. Profesionálnu karieru si začal budovať od roku 1999 v spoločnosti Hochtief AG, v ktorej úspešne absolvoval stáž na obchodnom oddelení. V roku 2000 začal Eling pracovať pre spoločnosť Philipp Holzmann AG na oddelení kontrólingu, kde nadobudol cenné skúsenosti v oblasti operatívneho kontrólingu ako aj kontrólingu zahraníčných pobočiek spoločnosti.

V roku 2002, Eling pripojil technickú a prevádzkovú skupinu Bilfinger SE k ústrednej divízii Group Controlling. Jeho činnosť sa sústredila na podporu pridružených spoločností v zahraničí. Okrem toho, bol značne zapojený do integračných projektov firiem, ktoré spoločnosť DACHSER získala z domáceho, ale i zo zahraničného prostredia. Od roku 2004 bol v čele vedenia ústrednej divízie Group Controlling, predtým ako prevzal vedenie ústrednej revíznej divízie v roku 2006.

V roku 2008, Eling začal pracovať ako finančný riaditeľ (CFO) pre americkú stavebnú spoločnosť Centennial Contractors Enterprises, Inc. v americkom štáte Virgínia, kde bol zodpovedný za účtovníctvo, správu financií a právnych služieb, interné audity, rovnako ako riadenie rizík, a zároveň zastával funkciu riaditeľa pre dodržiavanie zákonnosti a právnych predpisov v spoločnosti, Compliance Officer (CCO)

Eling sa vrátil do Nemecka v roku 2010, kde pôsobil ako konateľ spoločnosti HSG Zander International GmbH, ktorá sa angažovala v sfére správy objektov, patriacej do skupiny Bilfinger, spolu s 20 členmi v Európe, na Blízkom východe, ako aj v regiónoch severnej Afriky. Eling bol zodpovedný za riadenie sektoru účtovníctva, financií, fúzií a akvizícií, ako aj dcérskych spoločností vo Veľkej Británii a Írsku.

Dňa 1. júna 2012 sa Burkhard Eling stal námestníkom riaditeľa pre finančné, právne a daňové oddelenie v DACHSER GmbH & Co. KG. a 1 júla sa následne stáva nástupcom Prof. Dr. Dietera Truxiusa, zastávajúc post finančného riaditeľa.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Burkhard-Eling_943.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.