Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

07/27/2017
Preťaženie v preprave v prístavoch Antverpy a Rotterdam

Prístavy Antverpy a Rotterdamu sú v súčasnosti silne preťažené kvôli viacerým faktorom, počnúc rekonštrukciou a aktualizáciou operatívnych systémov lodných prepravcov, zvyšovaním objemu nákladu a využívaním veľkokapacitných plavidiel, pričom júnový kyberútok len prispel k zhoršeniu situácie.
seafreight-asl
Preťaženie v preprave v prístavoch Antverpy a Rotterdam a zvýšenie nákladov za prepravu

Oneskorenie v dodaní tovaru zákazníkom je spôsobené komplikáciou spomenutých faktorov a následným preťažením prepravy. Za účelom zvládnutia vzniknutého stavu, prevádzkovatelia nákladných lodí a kontajneroví dopravcovia boli nútení zvýšiť náklady za prepravu s okamžitou platnosťou až do 31 augusta. Obdobie prirážky bude i naďalej v platnosti až do stavu zlepšenia situácie.

Spoločnosť DACHSER vynakladá všetko úsilie, aby zákazníci odbržali zásielky načas. V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti DACHSER.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/CONGESTION-SURCHARGE-AT-ANTWERP-AND-ROTTERDAM-PORTS_1282.htm