Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

27. 6. 2013
Zmena vo vedení skupiny DACHSER

Burkhard Eling (42) preberá od 1. júla vedenie finančného, právneho a daňového oddelenia medzinárodnej logistickej spoločnosti DACHSER. Nahradí tak Prof. Dr. Dietera Truxiusa, ktorý zostáva vo vedení spoločnosti do konca tohto roku a potom odíde do dôchodku.
Truxius Eling
Dieter Truxius predáva vedenie finančného, právneho a daňového oddelenia Burkhardu Elingovi

Burkhard Eling bol zástupcom vedúceho finančného, právneho a daňového oddelenia medzinárodnej skupiny DACHSER od 1. 6. 2012. Ing. B. Eling má rozsiahle skúsenosti z finančného sektora mnohých spoločností.

Pred svojím nástupom do skupiny DACHSER pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti HSG Zander International (dnes Bilfinger HSG Facility Management), ktorá sa zaoberá facility managementom, a v americkej spoločnosti Centennial Contractors Enterprises. Obe tieto spoločnosti sú súčasťou skupiny Bilfinger Group.

„K mojim hlavným úlohám v skupine DACHSER bude patriť ďalší rozvoj finančných systémov v zmysle kontrolingu zameraného na vytváranie hodnôt, a ich následné adaptovanie na rastúce požiadavky našej udržateľne rastúcej rodinnej firmy,“ komentuje svoje ciele Burkhard Eling.

Burkhard Eling nahradí Dr. Dietera Truxiusa (60), ktorý túto funkciu vykonával od 1. 1. 2008. Dr. Truxius je v Nemecku považovaný za jedného z najväčších finančných expertov v oblasti rodinných firiem. Je spoluzakladateľom a členom Asociácie rozvoja účtovných štandardov pre rodinné firmy (Association for Participation in the Development of Accounting Regulations for Family-Owned Entities – VMEBF) a o kontrolingu prednáša na univerzite v Mannheime.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Change-in-the-Management-at-DACHSER_666.htm