Logistika vo svojom živle.

Logistika pre najvyššie nároky

V logistike pre chemické priemyselné odvetvie nie je priestor na chyby. Logistickým požiadavkám tohto odvetvia sa úplne venuje  priemyselné riešenie DACHSER Chem Logistics.
transport-dangerous-goods
Chemický priemysel má svoje vlastné vysoké požiadavky na logistiku a prepravu.

Keďže chemické výrobky sú na začiatku hodnotového reťazca pre väčšinu výrobkov v rôznych priemyselných odvetviach, nároky sú adekvátne vysoké – a rovnako aj prepravované množstvá na cestách, v lodných kontajneroch alebo na palubách lietadiel. Patrí sem tiež profesionálna manipulácia s nebezpečným tovarom. Logistickí profesionáli musia počas všetkých fáz prepravy nebezpečného tovaru zaistiť komplexnými ochrannými opatreniami bezpečnosť osôb, životného prostredia a tovaru. To znamená: Okrem náležitého know-how sa na prepravu a skladovanie chemického tovaru vyžadujú aj excelentné znalosti priemyslu.

Naše odborné znalosti si zaslúžia Vašu dôveru

DACHSER Chem-Logistics je spoľahlivým logistickým partnerom pre spoločnosti v chemickom priemysle. Naši logistickí odborníci, špeciálne vyškolení na manipuláciu s chemickým tovarom, zorganizujú prepravu Vašich výrobkov za Vás. Máme pritom prístup do celosvetovej siete DACHSER, ktorú zastrešujú obchodné divízie DACHSER European Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics.

Inovatívny systém DACHSER IT zaručuje rýchlu a bezpečnú manipuláciu a spravovanie objednávok na všetkých pracoviskách. Okrem toho prístup ku všetkým údajom o preprave v celom dodávateľskom reťazci poskytuje zákazníkom najvyššiu úroveň bezpečnosti, dokonca aj pri preprave chemických výrobkov.

Rovnako sú k dispozícii naše konzultačné služby v oblasti priemyslu. Naši odborníci na priemysel vyvinuli inteligentné koncepcie prepravy a tiež skladové riešenia pre našich zákazníkov v chemickom priemysle s prístupom ku všetkým celosvetovým predajným a nákupným trhom. Na zabezpečenie trvalej optimalizácie Vašej logistickej bilancie, ponúkame dlhodobý outsourcingový model pre zvýšenie efektívnosti  na všetkých úrovniach hodnotového reťazca v kontexte kontraktnej logistiky DACHSER.

Prínos z najlepšieho riešenia

Naše produkty a služby sú kombináciou štandardizovaných logistických riešení s individuálnym know-how pre chemickú logistiku v celom dodávateľskom reťazci. Produktová skupina „entargo“ ponúka optimálne riešenie prepravy pre destinácie v mnohých európskych krajinách. Jednotné normy, čo sa týka prepravy a kvality, budujú v každom prípade dôveru a bezpečnosť. Vďaka týmto prísnym normám je spoločnosť DACHSER kooperatívnym partnerom Združenia chemického priemyslu (VCI) v Nemecku.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Chem-Logistics_90.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Naše odborné znalosti si zaslúžia Vašu dôveru

Bezpečnosť je pre DACHSER Chem-Logistics najvyššou prioritou. Preprava nebezpečného tovaru sa riadi prísnymi právnymi predpismi a požiadavkami.
Spoločnosť DACHSER vytvorila komplexný manažment kvality pre prepravu a skladovanie chemických látok, ktorý ďaleko presahuje zákonné ustanovenia.