Spoločné rozhodovanie o tom, ako by spolupráca mala prebiehať.

Umenie integrácie všetkých svetov

Základnou požiadavkou dlhodobého úspechu spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých služieb svojim zákazníkom každý deň. So službou DACHSER Contract Logistics túto výzvu plníme.
contract-logistics-supply-chain
Konzistentná koordinácia všetkých logistických funkcií zameraných na trh a zákazníka.

Naša individuálne prispôsobená logistika plnenia požiadaviek vám umožňuje kompletné externé zabezpečenie vášho produktového manažmentu. Cieľom našej spoločnosti ako poskytovateľa logistických služieb je kombinovať všetky súvisiace logistické funkcie v celom dodávateľskom reťazci efektívnym a úsporným spôsobom. Z toho dôvodu služba DACHSER Contract Logistics zahŕňa všetky logistické služby, ako doprava/zasielateľské služby, prekládkové a skladovacie služby, ako aj cielenú IT podporu, zabezpečenie kvality, konzultačné služby a projektové plánovanie, priamo v našich špecifických službách s pridanou hodnotou.

Vy nám poviete čo potrebujete - naši experti vytvoria individuálne, účinné a efektívne externé riešenie pre špecifické požiadavky vašej logistiky dodávateľského reťazca. Systematická koordinácia všetkých logistických funkcií zameraná na trh a zákazníka redukuje časy dodania a vďaka tomu aj zásoby a výdavky našich zákazníkov. Takto spoločnosť DACHSER Contract Logistics vytvára klasickú situáciu, z ktorej každý profituje: Vy sa môžete koncentrovať na vaše hlavné obchodné aktivity: rozvoj nových trhov a potenciálnych ziskov. My budeme v pozadí riadiť príslušné logistické procesy.

Štandardy sú našou silnou stránkou. Individuálne prispôsobenie je našou špecialitou.

Úzke prepojenie prepravnej a skladovej siete je našou obchodnou značkou. Zmluvná logistika so sieťovým prepojením sú faktorom úspechu pre dôverné a dlhodobé vzťahy a prostredníctvom štandardizovaných procesov nám umožňujú poskytovať rovnako kvalitné služby kdekoľvek. Výhody skladovania na báze sieťového prepojenia sú:

 • Centralizovaný vývoj a podpora systémov 
 • Veľká pôsobnosť štandardov 
 • Globálne dostupné funkcie 
 • Homogénna spoľahlivosť operácií 
 • Celoštátna dostupnosť a výmena skúseností a zdrojov 
 • Vysoká kvalita vďaka centrálnemu monitorovaniu/manažmentu 

Spoločnosť DACHSER Contract Logistics ponúka

Extenzívne konzultačné služby

DACHSER Logistics Consulting vyvinie individuálne logistické a skladovacie riešenia priamo pre vás. Naši logistickí experti s hlbokými znalosťami produktov, priemyselných odvetví a trhov navrhnú udržateľný model a uvedú ho do prevádzky v optimálnom čase.

Vývoj individuálnych riešení

Každá spoločnosť má svoj vlastný spôsob fungovania so svojimi vlastnými produktmi, trhmi, obchodnými procesmi a logistickými štruktúrami. Je našou prácou spájať individuálne služby z nášho portfólia služieb zmysluplným spôsobom so zreteľom na vaše ciele a zodpovednosti. Integrácia tvorí oblasť prepravných a skladovacích služieb a služieb s pridanou hodnotou. Náš DACHSER IT svet iniciuje a riadi všetky služby - stáva sa tak virtuálnym obrazom všetkých fyzických logistických procesov v každej fáze dodávateľského reťazca.

Profesionálny produktový manažment

DACHSER Contract Logistics vám umožňuje maximalizovať potenciál úspory a optimalizácie vo vašom produktovom manažmente. Veríme, že manažment tovarov v našich 171 pobočkách so skladmi v Európe, je srdcom a hybnou silou celého procesného reťazca. Okrem optimálneho výberu miesta je založený predovšetkým na našom systéme správy skladu MIKADO.

Efektivita

Flexibilnou konsolidáciou tovarov medzi jednotlivými zákazníkmi v našich multiužívateľských skladoch dokážeme maximalizovať naše kapacity veľmi efektívnym spôsobom. Výsledok: Pozitívny vplyv na úsporu nákladov vašej spoločnosti.

Individualita

Ak by ste chceli alebo musíte prevádzkovať svoj vlastný sklad z dôvodu veľkosti vašej prevádzky alebo špecifických odlišností, ponúkame špecializované sklady.

Špecifické skladové riešenia

V našich skladoch ponúkame celú paletu skladovacích postupov: Od jednoduchého blokového skladovania po plne automatické regálové skladovanie. Súčasne sme oboznámení so všetkými skladovacími postupmi a technológiami, vrátane*:

 • Správa dátumu minimálnej trvanlivosti 
 • Všetky preberacie techniky, ako aj skladovanie a vyskladnenie, napr. FIFO/LIFO/FEFO/LEFO 
 • Sledovanie sériových čísel a čísel šarže 
 • Procesy s riadenou teplotou/bez riadenej teploty 
 • Správna hygienická manipulácia s potravinami 
 • Skladovanie nebezpečných tovarov a k tomu potrebné odborné znalosti 

* (Táto služba nie je dostupná v každej krajine.)

Služby s pridanou hodnotou pre priemyselné odvetvia

Okrem služieb s pridanou hodnotou orientovaných procesne (napr. konečná úprava, montáž displeja alebo balenie do fólie), ponúkame aj množstvo služieb s pridanou hodnotou orientovaných na produkt (napr. balenie a prebalenie, kontrola kvality alebo opravy).

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Contract-Logistics_112.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.