Skutočná veľkosť pramení z každého.

Správa a riadenie podniku

Spoločnosť DACHSER ako 100% rodinná spoločnosť sa zaviazala k transparentným predpisom týkajúcim sa jej správy a riadenia.
dachser-corporate-governance
Povinnosť informovania a komunikácie medzi komisiami sa riadi striktnými pravidlami.

Obaja rodinní vlastníci s 50% vlastníckym podielom v spoločnosti pridelili svoju kontrolnú funkciu dozornej rade. Členmi tejto rady, ktorej predsedom je Dr. Juergen Schneider, je niekoľko odborníkov nepatriacich do rodiny, ako aj jeden člen z každej rodiny. V zmluve uzatvorenej v roku 2007 je okrem iného stanovené, že členmi manažmentu musí byť aj niekoľko členov nepatriacich do rodiny. Povinnosť komunikovať a informovať medzi výbormi upravujú jasné zásady. Vďaka tejto správe a riadeniu podniku je spoločnosť DACHSER v záujme všetkých zainteresovaných osôb spoľahlivým celosvetovým obchodným partnerom.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Corporate-Governance_47.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.