Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

21. 11. 2017
Križovatka medzi východom a západom

Poľsko je pre poskytovateľov logistiky významným trhom, ktorý slúži ako križovatka medzi východom a západom. Potenciál stať sa významným distribučným centrom má napríklad aj východopoľské mesto Malaszewice, cez ktoré by mohla viesť nová hodvábna cesta.
Poľsko

Viac o ekonomickom a geografickom význame Poľska v rámci logistického trhu prezradil Dr. Grzegorz Lichocik, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER European Logistics Poland.

Dr. Lichocik: Prečo si toľko západoeurópskych firiem vybralo Poľsko ako miesto pre svoje logistické procesy?

Vyše 80 % poľského exportu mieri do krajín Európskej únie. V roku 2016 objem exportu krajiny činil 183,6 miliárd eur, z čoho vývoz do krajín, ako je USA, Kanada, Švajčiarsko a Nórsko, tvoril iba 12 miliárd eur. Poľské hospodárstvo, ktoré prirodzene zahŕňa aj odvetvie logistiky, je preto úzko spojené s európskym trhom. Najväčším exportným partnerom je pre nás Nemecko, ktorého podiel na vývoze je 27 %. Globálni hráči, rovnako ako aj menšie výrobné a obchodné spoločnosti vnímajú európsky trh ako jediný región a investujú do Poľska, aby tu sústredili svoje objednávky. Poľské spoločnosti navyše čoraz viac hľadajú nové oblasti mimo svojho vnútorného trhu. Jednotná Európa bez hraníc je z hľadiska prepravy tovaru hnacím motorom dynamického vývoja v Poľsku. Okrem obchodu v rámci Európy leží krajina na centrálnej obchodnej ceste medzi západnou a východnou Európou, čo z nej robí vynikajúcu vstupnú bránu pre východ. Poľsko má dobre vzdelané pracujúce obyvateľstvo aj mimo manažérskych pozícií a je naďalej krajinou s nižšími nákladmi na pracovnú silu. Zároveň má táto krajina taktiež schopnosť zavádzať inovatívne technológie a výrobné procesy.

Aké sú podľa vás v súčasnosti trendy na poľskom logistickom trhu?

Z celkového množstva tovaru prepraveného v Poľsku, predstavuje pozemná logistika významné konsolidácie. Na logistickom trhu dominujú veľké európske subjekty a v ostatnom čase došlo k radu prevzatí firiem a fúzií. Ďalším rastúcim trendom je sústredenie logistických procesov do centrálneho distribučného skladu v určitom regióne, namiesto udržiavania viacerých skladov v jednotlivých krajinách. Z hospodárskeho hľadiska sa stredná a východná Európa spája do jedného regiónu. Štruktúra nákladu v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku je porovnateľná, rovnako ako aj platy, nájomné a ceny pohonných hmôt. Poľský trh je však najväčší z týchto krajín, takže si ho zákazníci často vyberajú ako miesto pre svoje distribučné sklady. V priebehu ostatných rokov sme boli svedkami boomu e-commerce, ktoré je vo významnej miere zodpovedné za rast kontraktnej logistiky. To so sebou prináša zavedenie najmodernejších technológii vrátane autonómnych riešení a automatizácie pre vychystávanie.

V akých regiónoch sú investície do logistických centier koncentrováné?

Logistické parky sa obvykle nachádzajú v blízkosti hlavných ekonomických centier. Väčšinou sú to oblasti ako Varšava, Poznaň, stredné Poľsko (okolie Łódź) a oblasť Horného a Dolného Sliezska (Katowice a Wroclaw). V posledných dvoch desaťročiach vývojári vytvorili viac ako 12 miliónov štvorcových nových skladových priestorov. Rýchla dostupnosť týchto priestorov a cenovo dostupné nájomné sú ďalšou výhodou pre investorov v Poľsku.

V súčasnosti nie je príliš veľa náznakov, že by Poľsko – teda krajina odkiaľ pochádza predseda Rady EÚ – skutočne chcelo európsku integráciu. Naopak, všetky náznaky smerujú k nacionalizmu a izolácii.Aký to má dopad na logistický sektor a hospodárstvo ako celok?

Politické zmeny vždy vytvárajú ekonomickú nestabilitu. Podľa môjho názoru – a nie som jediný, ide o dočasnú situáciu. Viac než 88 % populácie krajiny je pre ďalší rozvoj Poľska v rámci EU. To, čo v súčasnosti vidíme, je názor, ktorý zdieľa menšina, ktorá získala v posledných voľbách popularitu len kvôli sociálnej podpore ponúkanej rodinám s deťmi. Stalo sa to kvôli tomu, že veľká časť obyvateľstva je stále relatívne chudobná, a preto krajina priťahuje investorov, ktorí hľadajú nízke výrobné náklady. Našou obavou je, že často neústavne zmeny v právnych predpisoch, ktoré Poľsko v uplynulých dvoch rokoch zaznamenalo, boli realizované predovšetkým s účelom udržania moci za každú cenu, a to aj s použitím nedemokratických prostriedkov. Preto vidíte, že sa tu koná toľko demonštrácií. Som si istý, že Poľsko sa v blízkej budúcnosti vráti do svojho predchádzajúceho smerovania k integrácii v EU, pretože v komunistickom režime bojovalo o túto možnosť 70 rokov a v deväťdesiatych rokoch vynaložilo Poľsko veľké náklady na túto transformáciu. Sme preto presvedčení, že základné podmienky pre poľské hospodárstvo a logistický priemysel zostanú tiež nezmenené.

Dr. Grzegorz Lichocik

Profil

Dr. Grzegorz Lichocik pracuje v obore logistiky viac ako 23 rokov. Pre spoločnosť DACHSER Poland pracoval desať rokov a teraz zastáva pozíciu riaditeľa spoločnosti DACHSER European Logistics Poland.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Crossroads-between-East-and-West_1305.htm