Oveľa zradnejšie ako Atlantický oceán: Clo.

Určitosť cieľa. Colná istota.

Ako medzinárodne pôsobiaca logistická spoločnosť poznáme globálne colné predpisy do podrobna.
customs
O všetkú korešpondenciu s colnými úradmi cieľových krajín sa starajú logistickí odborníci zo spoločnosti DACHSER.

Či už sa tovary dodávajú z tretích krajín do EÚ alebo z EÚ do tretích krajín: Podrobne poznáme individuálne colné požiadavky cieľových krajín a postaráme sa o celý proces colného odbavenia s lokálnymi colnými úradmi. Ideálne spojenia to umožňujú.

Naši zamestnanci vždy mali excelentné vzťahy s aerolíniami, zasielateľskými spoločnosťami, úradmi a verejnými inštitúciami. Vďaka vysokej úrovni precíznosti pri vypĺňaní colných a úradných dokumentov zaručujeme hladký proces odbavenia vášho tovaru. Vďaka úzkemu prepojeniu našich logistických poskytovateľov a lokálnych colných požiadaviek, sú naši zamestnanci už dopredu informovaní o požiadavkách colného odbavenia a dokážu tieto požiadavky plniť.

Zo skúseností vieme: Úzke prepojenie s kontaktnými osobami je základným predpokladom úspechu našej práce. Znalosť jazyka a zvykov príslušnej krajiny predstavuje obrovskú výhodu. Naši vlastní daňoví poradcovia zaručujú vždy bezchybné konanie: Vytvorili si dobré vzťahy s lokálnymi colnými úradmi a získali si ich dôveru. Okrem toho vždy poznáme najaktuálnejšie lokálne colné predpisy vďaka neustálej vzájomnej komunikácii.

Výhody hneď na prvý pohľad:

  • Daňoví poradcovia pre zásielky z tretích krajín s priamou prepravou do inej krajiny EÚ 
  • Naši vlastní daňoví poradcovia priamo na mieste 
  • Colné konzultácie a colné odbavenie 
  • Úspora času a peňažných prostriedkov 

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Customs-Service_117.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.