Predstavte sa.

Udeľuje vám kompetencie: Akadémia DACHSER

Inteligentná logistika založená na záujmoch a potrebách zákazníkov si vyžaduje odborné znalosti všetkých zamestnancov spoločnosti DACHSER.  DACHSER akadémia združuje a odovzdáva logistické know-how zo všetkých oblastí. Zameriava sa na profesionálny, globálny vedomostný manažment, ktorý integruje silné stránky, cenné nápady a inovatívnu kapacitu našich zamestnancov. To je primárnou úlohou DACHSER Akadémie.
dachser-academy-competence-knowledge
Každý rok sa viac ako 4000 DACHSER zamestnancov zúčastňuje na viac ako 400 školeniach a seminároch.

Vzdelávacie centrum DACHSER akadémie s logistickým laboratóriom v Kolíne bolo založené v roku 2009. Vzdelávacie centrum je úzko prepojené s logistickými udalosťami a procesmi v reálnom čase. Účastníci kurzu sa učia "logistické postupy v skutočnom živote" v siedmich "ultra moderných" školiacich miestnostiach s rozlohou viac ako 900 m². Priamy prístup ku všetkým reálnym a tréningovým systémom umožňuje viac ako 100 poradcom zo spoločnosti DACHSER vykonávať všetky logistické procesy a prevážať tovary praktickým a zrozumiteľným spôsobom. Okrem toho DACHSER akadémia ponúka certifikačné kurzy, kurzy obsluhy IT systémov spoločnosti DACHSER, ako aj špeciálne školenia vykonávané externými špecialistami a školiteľmi.

Výhoda vďaka kompetentnosti: Akadémia DACHSER

Každý rok viac ako 4000 zamestnancov spoločnosti DACHSER využije príležitosť zdokonaliť svoje zručnosti a schopnosti v oblasti riešení logistických požiadaviek zákazníkov účasťou na školení v Kolíne. Táto sieť z nás vytvára príkladnú školiacu organizáciu.

Školiaci program je vedený prostredníctvom elektronickej výučby, čo umožňuje našim zamestnancom preniesť svoje praktické znalosti na ostatných kolegov bez ohľadu na miesto. V procese označovanom ako "zmiešaná výučba" kombinuje spoločnosť DACHSER výhody osobnej výučby a online výmeny poznatkov. Naši zamestnanci sú školení spoločne v medzinárodných tímoch. Tieto fóra poskytujú príležitosť vytvorenia si nových pracovných vzťahov ako aj príležitosť vzájomnej výmeny informácií o tom, čo musia zamestnanci vedieť, aby boli na svojom pracovisku úspešní.

Vedomosti sú zárukou budúcnosti.

Či už aktuálne zodpovednosti alebo budúce požiadavky: Komplexný školiaci program DACHSER akadémie  školí našich zamestnancov systematickým a cieleným spôsobom v  odbornom vzdelaní. Okrem špecializovaných profesionálnych poznatkov, sú do vzdelávacej ponuky zahrnuté aj napríklad managemnet  zamestnancov, rétorika, vyjednávanie, projektový manažment a IT aplikácie alebo interkultúrne školenie.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-Academy_269.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.