Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

15. 5. 2012
DACHSER Chem-Logistics začína na Slovensku

Spoločnosť DACHSER je tým pravým partnerom pre chemický priemysel. S riešením DACHSER Chem-Logistics je priekopníkom a poskytovateľom logistických služieb v tejto oblasti, ktorá kombinuje individuálne potreby zákazníkov s vysokými požiadavkami a štandardom kvality. Dlhoročné skúsenosti rodinného podniku zaručujú perfektnú organizáciu celého dopravného reťazca.
DACHSER Chem-Logistics začína na Slovensku

Z prepravy chemických produktov vyplývajú vysoké logistické požiadavky. Prepravované tovary sú často nebezpečné materiály, ako aj tovary citlivé na teplotu. Preto musia byť tieto materiály prepravované za osobitných podmienok, kde bezpečnosť a kvalita sú hlavné priority. S desiatkami rokov skúseností v doprave a skladovaní sa stal DACHSER kompetentným partnerom pri manipulácii s nebezpečnými materiálmi v oblasti chemického priemyslu. Zákazníci majú v jednotnej európskej dopravnej sieti rýchly a flexibilný prístup ku všetkým predajným a nákupným trhom po celom svete.

Školenia pre zamestnancov

Pre zaistenie bezpečnosti v tejto náročnej oblasti, spoločnosť DACHSER pravidelne školí svojich zamestnancov. Okrem centrálnych bezpečnostných poradcov zodpovedných za nebezpečné látky je na prevádzkach ďalších135 regionálnych poradcov. Celkovo sa v spoločnosti DACHSER školí o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami 9500 zamestnancov.

IT systémy optimalizujú skladovanie a prepravu tovarov

IT systém na základe kontroly garantuje dodržiavanie množstevných limitov azákazov skladovania. Vďaka automatizovaným procesom je doprava organizovaná, kvalitatívne kontrolovaná, riadená a dokumentovaná. IT systém s aplikáciou eLogistics umožňuje úplnú transparentnosť, ľahkú a rýchlu dostupnosť informácií pre klienta a pomáha optimalizovať dodávateľský reťazec.

Zákonom dané požiadavky na bezpečnosť

DACHSER zodpovedá za kvalitu služieb, ochranu zamestnancov, životného prostredia a verejnosti. Filozofia o bezpečnosti a kvalite je v spoločnosti DACHSER vždy vyššia ako zákonné požiadavky. Nezávislí hodnotitelia v Európe úspešne ohodnotili štrnásť pobočiek DACHSER podľa CEFIC-katalógu o kvalite prepravných služieb, známe ako SQAS. Ďalšie pobočky budú samozrejme nasledovať. "Vysoká hustota siete, sofistikované IT riešenia a komplexná úroveň vzdelávania zamestnancov robia spoločnosť DACHSER ideálnym partnerom pre zákazníkov v inovatívnom chemickom priemysle,"uviedol Roman Stoličný, Country Manager DACHSER Slovensko.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-Chem-Logistics-to-start-in-Slovakia_637.htm