Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

1. 2. 2012
DACHSER IT ocenené certifikátom ISO 27001

DACHSER má svoje vlastné centrálne IT služby, počítačové centrá, infraštruktúru a IT oddelenia certifikované medzinárodne uznávaným štandardom pre informačnú bezpečnosť, ISO/IEC 27001 : 2005.
DACHSER IT ocenené certifikátom ISO 27001

Nezávislí inšpektori z TÜV SÜD (Nemecká asociácia pre technickú inšpekciu) potvrdila, že systém riadenia informačnej bezpečnosti spoločnosti DACHSER je na najvyššej úrovni. Vďaka tomuto certifikátu si môžu byť zákazníci istí, že ich dáta sa nachádzajú v bezpečných rukách spoločnosti DACHSER. Koniec koncov, špedičný a skladový systém riadenia spoločnosti DACHSER, ako aj internetová aplikácia eLogistics, sú navrhnuté a naprogramované vnútropodnikovo DACHSER centrálnym IT oddelením v Kemptene, ktorý ich následne sprístupňuje do celého sveta. Výsledkom je uniformný a vysoko integrovaný systém. 

„Zákazníci nám nezasielajú len dáta. Tiež nám dôverujú v zodpovednom zaobchádzaní s ich citlivými biznis informáciami. Ako medzinárodne pôsobiaci logistický poskytovateľ, musíme celosvetovo dodržiavať tieto vysoké štandardy informačnej bezpečnosti a byť schopní dokázať, že to aj takto robíme, “ Christian von Rützen, DACHSER tím líder pre IT bezpečnosť vysvetľuje rozhodnutia, ktoré viedli k získaniu osvedčenia. 

ISO/IEC 27001:2005 pokrýva všetky aspekty informačnej bezpečnosti, v rozsahu od technických oblastí ako vírusová ochrana, spamová ochrana a bezpečnosť internetových aplikácií, cez spoľahlivosť systému, núdzového plánovania, až po organizačné aspekty, ako sú dôverné zmluvy s externými poskytovateľmi a konzultantmi IT služieb. 

Štandardy vyžadujú, aby sa systém riadenia rizík vyskytoval na všetkých úrovniach a umožnil, aby nadmerné riziká boli vhodne klasifikované a spracované. Predovšetkým, certifikát ISO/IEC 27001:2005 nie je navrhnutý ako jednorazová záležitosť, ale ako kontinuálny proces zdokonaľovania. Len tí, ktorí pracujú na svojich bezpečnostných procesoch, napokon budú schopní prejsť ročným dozorným auditom za účelom obnovenia certifikátu. 

„ISO 27001 certifikát je míľnikom pre naše IT, “ komentuje Stefan Selbach, manažér informačnej technológie spoločnosti DACHSER. „Moderné dodávateľské reťazce sa spoliehajú na inteligentné, bezchybné IT systémy. So základným IT systémom a internetovou aplikáciou eLogistics, ktorá je uniformná, vysoko integrovaná a teraz tiež certifikovaná ako bezpečná, je DACHSER dobre vybavený, aby splnil súčasné a budúce potreby svojich medzinárodných zákazníkov. “

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-IT-certified-to-ISO-27001_641.htm