Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

6. 5. 2014
Skupina DACHSER dosiahla v roku 2013 celkový obrat 4,99 mld. eur

Silný druhý polrok a úspešná integrácia dvoch španielskych spoločností Azkar a Transunion do skupiny DACHSER podporili rast obratu skupiny v roku 2013. Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb zvýšil hrubý obrat v roku 2013 o 13,2 % na celkom 4,99 miliárd eur. Pokiaľ sa do výsledku zahrnie i príjem z investícií, pokorila skupina DACHSER po prvýkrát vo svojej histórii hranicu obratu vo výške 5 miliárd eur. DACHSER rástol v počte zamestnancov, pobočiek i prepravených zásielok.
Geschäftszahlen
Skupina DACHSER dosiahla v roku 2013 celkový obrat 4,99 mld. eur

Prehľad základných ukazovateľov za rok 2013:

• nárast hrubého obratu o 13,2 % na celkom 4,99 miliárd eur,
• zvýšenie počtu zamestnancov o 3 250 na celkovo 24 900 zamestnancov,
• 471 pobočiek v 42 krajinách,
• 69,6 milióna zásielok (nárast o 37,5 %),
• investície do hmotného majetku vo výške 119 miliónov eur.

Bernhard Simon, generálny riaditeľ skupiny DACHSER, vyjadril spokojnosť s procesom integrácie a vývojom španielskych spoločností Transunion a Azkar, ktoré skupina DACHSER kúpila v januári 2013, slovami: „Azkar sa dlhodobo zameriava na medzinárodný biznis a jeho integrácia mala pre našu sieť žiadaný efekt, rovnako tak v spojení s oživením našej francúzskej pobočky. Vďaka Transunionu sme posilnili v oblasti námornej a leteckej prepravy, navyše sme zvládli začleniť túto spoločnosť do rodiny DACHSER v rekordne krátkom čase.“

Finančné výsledky 2013

Internacionalizácia ako kľúčový faktor rastu

Zatiaľ čo divízia Food Logistics dosiahla 8,2% zvýšenie obratu vďaka organickému rastu, divízie European Logistics a Air & Sea Logistics rástli primárne vďaka akvizíciám. Na úrovni celej skupiny sa vďaka organickému rastu zvýšil obrat o 2,3 %. Bernhard Simon tento výsledok komentoval: „Už dva roky pozorujeme mierny rast na hlavných logistických trhoch ako je napríklad Nemecko. Očakávame, že v budúcnosti bude rast riadený medzinárodnými cezhraničnými logistickými službami. Týka sa to oblasti zbernej služby v segmente priemyslu, kontraktnej logistiky a taktiež potravinovej logistiky, ktorá bola tradične skôr regionálneho než celoštátneho charakteru. Založenie platformy European Food Network, nového druhu partnerstva, v rámci ktorého spolupracujeme s 11 partnermi v 21 európskych krajinách, sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou u zákazníkov.“

 V roku 2013 investoval DACHSER celkom 119 miliónov eur do hmotného majetku, primárne do výstavby nových a rozšírenia súčasných pobočiek skupiny, napr. v Langenau, Schönefelde, Northamptone a Lysse. V tomto roku je pre tieto investície alokovaná čiastka 110 miliónov eur. „Na obdobie nadchádzajúcich piatich rokov plánujeme investovať cca 1 miliardu eur,“ doplnil Bernhard Simon.

DACHSER Slovakia – nárast obratu o 15 %

DACHSER Slovakia, slovenská pobočka skupiny DACHSER, má za sebou takisto veľmi pozitívny rok. Obrat spoločnosti sa zvýšil o viac než 15 % na 26,5 miliónov eur. Spoločnosť DACHSER Slovakia prepravila v roku 2013 celkovo takmer 324 tisíc zásielok s celkovou hmotnosťou 106 tisíc ton. „V minulom roku sme spustili novú službu Chem-Logistics, ktorá je určená pre prepravu a skladovanie chemického tovaru nielen na Slovensku,“ povedal Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia. „Takisto sme otvorili celkom niekoľko nových priamych liniek. Zo Slovenska tak každý deň odchádzalo na konci minulého roka celkom 45 priamych každodenných liniek spájajúcich Slovensko s 15 európskymi krajinami. Našu sieť sme začiatkom tohto roka rozšírili o novú linku do Maďarska, chystáme otvorenie ďalšej linky do Nemecka a takisto priame spojenie z Holandska a z talianskej Padovy,“ dodáva Roman Stoličný. Spoločnosť DACHSER Slovakia spustila i nový projekt „Dávame kvalite tvár“, vďaka ktorému firma predstavuje svojim zákazníkom nielen rozsiahle portfólio služieb, ale aj zamestnancov, ktorí sú so zákazníkmi v každodennom kontakte. „Chceme zákazníkom predstaviť kolegov, ktorí sú s nimi v kontakte, a posilniť tak naše vzťahy s klientmi a priblížiť im náš biznis,“ uzatvára Roman Stoličný.

Množstvo nových rekordov

Skupina DACHSER prekonala v roku 2013 množstvo rekordov – počet zamestnancov dosiahol na konci roka celkový počet 24 900, 48 % pracovnej sily je mimo Nemecka. Počet zásielok vzrástol vďaka silnej pozícii spoločnosti Azkar na trhu balíkových služieb pre priemysel na 69,6 milióna (nárast o 37,5 %). Celková tonáž zásielok (bez TEU) vzrástla na 32,9 milióna ton (nárast o 9 %). Skupina DACHSER disponuje celkom 471 pobočkami v 42 krajinách sveta.

Pozitívny výhľad na rok 2014

Bernhard Simon vidí rok 2014 optimisticky. Mierna zima umožnila pokračovanie rastu zo 4. kvartálu roku 2013 aj na začiatku tohto roka. „Udržateľný rast založený na expanzii medzinárodnej prepravy a rozvoju služieb kontraktnej logistiky i mimo Európu, to je náš cieľ pre rok 2014,“ hovorí Bernhard Simon, a dodáva, „DACHSER minulý rok dospel do štádia skutočne globálnej spoločnosti. Naším cieľom je posilniť lokálne vedenie pod krídlami globálnej organizácie, pretože blízkosť zákazníkovi je to, čo zaistí náš rast i v budúcnosti.“

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-Internationalization-Fuels-Growth_870.htm