Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

2. 8. 2017
Zrakovo handicapované deti vyrazili s DACHSER Slovakia na výlet do Rakúska

Spoločnosť DACHSER Slovakia pokračuje už piaty rok vo svojom projekte Most medzi svetlom a tmou, ktorý pomáha zrakovo hendikepovaným deťom zapojiť sa do bežného života. Tentoraz projekt podporil výlet nevidiacich a slabozrakých detí do rímskeho mestečka Petronell-Carnuntum v Rakúsku.
Zrakovo handicapované deti vyrazili s DACHSER Slovakia na výlet do Rakúska

Cieľom výletu, ktorého sa zúčastnilo 38 detí zo špecializovanej základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich z Bratislavy, bolo historické mestečko Petronell-Carnuntum, ležiace neďaleko rakúskeho mesta Bruck an der Leitha. Na mieste sa nachádzajú zvyšky rímskej pevnosti z doby najväčšieho rozmachu Rímskej ríše, unikátne zrekonštruované budovy – napríklad kúpele, obytný dom či amfiteáter. Súčasťou komplexu je aj múzeum so vzácnymi pamiatkami z okolitých vykopávok. Pre deti bol hneď na začiatku pripravený netradičný zážitok, kedy sa z mesta Bruck an der Leitha do Petronell-Carnuntum prepravovali prostredníctvom drezín, na ktorých sú nainštalované pedále a riadidlá. Deti si tak mohli vytvoriť aspoň približnú predstavu, ako vyzerá jazda na bicykli, ktorá je pre nich, bohužiaľ, za bežných okolností nedostupná.

„Našou snahou je umožniť deťom, ktoré majú sťažený štart do života, podobne zaujímavé zážitky a akcie, aké ich rovesníci zažívajú bežne,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia, a dodáva, „prostredníctvom projektu Most medzi svetlom a tmou sa snažíme prispieť ku skvalitneniu ich života a k ich zapojeniu do sveta väčšinovej spoločnosti.“

Spoločnosť DACHSER Slovakia spustila svoj projekt Most medzi svetlom a tmou v roku 2013. Od tej doby podporila niekoľko zaujímavých akcií pre zrakovo handicapované deti, v minulom roku to bol napríklad výlet na hrad Červený Kameň a rok predtým výprava do jaskyne Driny a na Smolenický zámok. DACHSER Slovakia v rámci projektu minulý rok tiež podporil vrh šteniat, z ktorých sa stanú asistenčné psy. Malé retrívre najprv absolvujú ročný pobyt v adoptívnych rodinách a následne sa po špeciálnom výcviku stanú spoľahlivými spoločníkmi zrakovo hendikepovaných ľudí. Súčasťou tejto sponzorskej aktivity je tiež adopcia jedného psíka – sučky Tary – priamo spoločnosťou DACHSER Slovakia. Nový domov jej poskytol Controlling Manager, ktorý ju každý deň berie so sebou do práce. Všetky náklady spojené s výchovou Tary hradí DACHSER Slovakia.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-Slovakia-organized-a-trip-for-visually-impaired-children-to-Austria_1285.htm