Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

12. 12. 2012
DACHSER rozširuje svoje impérium na Pyrenejský polostrov

DACHSER, medzinárodný poskytovateľ logistických služieb, každoročne investuje stovky miliónov eur do expanzie a modernizácie svojej logistickej siete. Tento krát sa zameral na Pyrenejský polostrov, kde kúpil spoločnosť AZKAR, španielskeho lídra v zbernej preprave a jednu z najväčších logistických spoločností na Pyrenejskom polostrove.
Azkar
DACHSER rozširuje svoje impérium na Pyrenejský polostrov

„Investícia do Španielska svedčí o tom, že v spoločnosti DACHSER sa nebojíme budúcnosti a radi prijímame nové výzvy,“ hovorí generálny riaditeľ Bernhard Simon. "Integrácia oboch spoločností vytvorí operatívnu synergiu so súčasnou medzinárodnou sieťou, a tým posunie DACHSER medzi popredných poskytovateľov logistických služieb na Pyrenejskom polostrove." 

„Historické podobnosti vo vývoji oboch spoločností sú pozoruhodné,“ dodáva Simon Bernhard. Poukazuje na to, že obe spoločnosti boli založené takmer súčasne v roku 1930. Taktiež ich business modely sa v kľúčových oblastiach vyvíjali veľmi podobne. Súčasná silná pozícia Azkaru v kontraktnej logistike ako aj široké pokrytie jeho pobočiek v Španielsku nadväzuje na strategickú orientáciu firmy DACHSER. 

Spoločnosť Azkar, aj napriek nepriaznivému stavu španielskej ekonomiky, vykazuje zisk. V 91 pobočkách zamestnáva viac ako 3 000 zamestnancov. V roku 2011 dosiahla obrat 367 miliónov eur. Po akvizícií zostane spoločnosť pod súčasným vedením na čele s José Antonio Orozco a bude pôsobiť pod nezmeneným názvom Azkar. 

José Antonio Orozco vidí výhodu akvizície najmä z perspektívy zákazníka: "V Španielsku sme číslo jeden. Akvizícia so spoločnosťou DACHSER nám otvorila bránu do dynamicky sa rozvíjajúcej globálnej logistickej siete. Naši zákazníci profitujú nielen z kombinácie vytvorenej našou prítomnosťou na regionálnych trhoch a integrovanej ponuky zbernej služby, ale taktiež z prepojenia na globálnu sieť DACHSER." 

DACHSER a Azkar úzko spolupracovali už od roku 2007. V rámci tejto spolupráce obe spoločnosti zvýšili svoje obraty v zbernej preprave z a do Španielska o viac ako 20 percent ročne. Orozco dodáva: "Z ekonomického hľadiska sa spolupráca rozhodne vyplatila. Čo viac, uplynulých päť rokov ukázalo, že so spoločnosťou DACHSER máme veľmi podobné zmýšľanie a spôsob podnikania. Naša firemná kultúra korešponduje s hodnotami, ktoré DACHSER ako rodinný podnik reprezentuje."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-acquires-Iberian-partner-Azkar_527.htm