Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

7. 4. 2017
DACHSER rastie a investuje do budúcnosti

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia uzavrel rok 2016 s úspešnými číslami. Podľa hospodárskych výsledkov zaznamenala spoločnosť nárast obratu o 4,5 percent. Počet odbavených zásielok sa zvýšil o takmer 10 percent, čo predstavuje 488 tisíc kusov. Pozitívne hospodárske výsledky zaznamenala aj celá skupina DACHSER, obrat koncernu sa zvýšil o 1,7 percent na 5,71 miliardy eur.
Warehouse
DACHSER rastie a investuje do budúcnosti

„Hospodárske výsledky potvrdili, že rok 2016 bol ďalším v rade, kedy sa nám podarilo dosiahnuť rast,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia, a dodáva, „tieto pozitívne výsledky sme dosiahli zefektívnením procesov a tiež neustálym zvyšovaním kvality našich služieb na mieru našim zákazníkom.“

Dachser Slovakia má za sebou ďalší rok v znamení rastu. Ukazuje sa, že slovenský trh dlhodobo oceňuje logistické know-how spoločnosti a kvalitu jej doručovania. Vďaka hustej sieti pobočiek, trom Eurohubom skupiny DACHSER, z ktorých jeden má sídlo v Lozorne pri Bratislave, a stovkám priamych liniek pozemných prepráv po celej Európe zaujíma spoločnosť popredné miesto v rebríčku poskytovateľov zbernej služby.

Výsledky z minulého roka ukazujú na organický rast, ku ktorému prispelo aj posilnené prepájanie obchodných oblastí „Road Logistics“ a „Air & Sea Logistics“, tzv. DACHSER Interlocking. „Naša stratégia ,Interlocking‘, ktorú sme spustili na začiatku roka 2016 a ktorá je založená na ešte hlbšom prepájaní všetkých druhov prepráv, sa ukázala ako krok správnym smerom,“ uvádza Roman Stoličný, „presvedčili sme sa, že práve toto je tá správna cesta ako uspokojiť čoraz náročnejšie požiadavky našich zákazníkov.“ DACHSER Interlocking prináša slovenským firmám efektívne riešenie pre celý ich dodávateľský reťazec, a to aj zo vzdialených destinácií.

V minulom roku DACHSER zaznamenal zvýšený dopyt po preprave tovaru z Ázie. Importérom preto vychádza v ústrety v podobe ponuky zberných konsolidovaných kontajnerov z kľúčových čínskych destinácií. Zákazník vďaka tejto forme prepravy nemusí objednávať celý kontajner, ale platí len za skutočný objem svojej zásielky. Svoje miesto na trhu si našla aj preprava z Ďalekého východu po železnici. Po tzv. Hodvábnej ceste DACHSER dokáže doviezť tovar už za 2–3 týždne, čo je o polovicu kratší čas, než je to v prípade námornej prepravy, zároveň je však cena výrazne nižšia než pri preprave leteckej. DACHSER Slovakia tak potvrdil pozíciu prvotriedneho logistického partnera pre najrôznejšie trhové segmenty. V roku 2017 sa bude DACHSER Slovakia sústrediť na ďalší rozvoj a rozširovanie svojich služieb, najmä v rámci stratégie Interlocking, a na posilňovanie vzťahov s klientmi a obchodnými partnermi. Vzhľadom k výrobnému zameraniu slovenského hospodárstva plánuje tiež posilniť svoju pozíciu na poli nákupnej logistiky, tzv. Procurement Logistics, a pomôcť tak súčasným aj budúcim zákazníkom zefektívniť toky tovaru smerom do ich výrobných závodov.

Hospodárske výsledky:

Investície do sietí aj do výskumu a vývoja

Vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala rast celá skupina DACHSER. Jej obrat približne 5,71 miliardy eur predstavuje medziročný nárast o 1,7 percenta. Počet zásielok skupiny vzrástol o 2,4 percenta na 80 miliónov kusov a tonáž vzrástla o 2,4 percenta na 38,2 milióna ton. K pozitívnym hospodárskym výsledkom prispela najmä európska pozemná preprava a logistika potravín.

Skupina DACHSER zvýšila objem svojich plánovaných investícií zo 125 miliónov eur v roku 2016 na 177 miliónov eur v roku 2017. Hlavným cieľom týchto investícií je rozšírenie siete a podpora IT systémov, výskumu a vývoja. „Intenzívne študujeme všetky aspekty logistických riešení budúcnosti aj to, do akej miery je možné digitalizovať. Spoločnosť DACHSER preto začala celoskupinové procesy inovácie na mnohých úrovniach s cieľom udržať si svoju pozíciu technologického lídra,“ doplnil Roman Stoličný.

Skupina DACHSER tiež investuje do rozširovania služieb v oblasti kontraktnej logistiky. Len za posledné dva roky táto spoločnosť vybudovala viac ako 350 000 m2 skladových priestorov pre viac ako 300 000 paliet. Vďaka tomu teraz môže zákazníkom ponúknuť viac ako dva milióna paletových miest v takmer 200 skladoch na štyroch kontinentoch.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-is-growing-and-investing-in-the-future_1185.htm