Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

22. 1. 2015
DACHSER: bezpečný vývoj vlastného softvéru podľa ISO 27001

Bezpečnosť informačných procesov podľa DIN ISO/IEC 27001 nie je jednorazová záležitosť, ale sústavný proces vylepšovania bezpečnostných opatrení. V súlade s touto zásadou necháva medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER vykonať každoročný audit svojho korporátneho IT a všetky svoje existujúce aj aktuálne procesy vývoja vlastného IT necháva taktiež preveriť certifikačnou agentúrou TÜV Süd. Aktuálne bolo korporátne IT znovu certifikované podľa ISO 27001.
Dachser-Data-Center
DACHSER: bezpečný vývoj vlastného softvéru podľa ISO 27001

DACHSER už pred 25 rokmi stavil na vlastný vývoj svojich kľúčových IT aplikácií DOMINO a OTHELLO (Manažment pozemných prepráv a manažment leteckej a námornej prepravy), MIKADO (Skladový manažment) a výmeny dát EDI. K tomu patria aj on-line nástroje na webovej aplikácii eLogistics (napríklad pre príjem objednávok alebo sledovanie zásielok tzv. Tracking a Tracing). Všetky tieto aplikácie DACHSER vyvíja, pripravuje a v týždennom rytme aktualizuje centrálne pre všetky svoje pobočky a krajiny. V súčasnej dobe sa v centrále spoločnosti v nemeckom Kemptene z celkového počtu 280 pracovníkov venuje 100 zamestnancov IT oddelenia vývoju softvéru.

„Naše kľúčové systémy sú vysoko integrované, flexibilne adaptovateľné a sú v každej pobočke v tej najaktuálnejšej verzii; to je v logistickej brandži úplný unikát,“ hovorí Christian von Rützen, zodpovedný za IT bezpečnosť -Security spoločnosti DACHSER. „Certifikácia ISO 27001 je jasným dôkazom efektivity, kvality a profesionality vo všetkých našich prevádzkových, bezpečnostných a softvérových vývojových procesoch.“

Elektronická výmena dát potrebuje bezpečné IT procesy

Dáta zákazníkov sú u nás v bezpečí a v dobrých rukách – to je motto, ktoré stojí za certifikáciou korporátneho IT spoločnosti DACHSER podľa ISO 27001. Napokon, elektronická výmena dát v posledných rokoch značne vzrástla – a s ňou aj požiadavky na bezpečnosť IT. V súčasnej dobe sa už 80 percent všetkých objednávok v spoločnosti DACHSER spracováva elektronicky, vyše 13 000 zákazníkov má svoje systémy prepojené s DACHSER cez EDI a viac než 16 000 zákazníkov využíva aplikácie eLogistics.

„Tieto spoločnosti vedia, že ich vlastné globálne dodávateľské reťazce závisia na nepretržitej dostupnosti IT systémov ich logistických poskytovateľov, preto pri výberových konaniach a auditoch trvajú na bezpečnostných konceptoch,“ vysvetľuje Christian von Rützen. „Z tohto pohľadu má naše korporátne IT s kompletnou certifikáciou podľa ISO 27001 výbornú pozíciu.“

DACHSER nechal svoje korporátne IT certifikovať podľa ISO 27001 v decembri 2011 ako jeden z prvých poskytovateľov logistických služieb. V rámci certifikácie bolo preverovaných mnoho aspektov informačnej bezpečnosti – ako napríklad ochrana pred kybernetickým útokom, bezpečnosť internetových aplikácií, risk manažment pre IT, zabezpečenie proti výpadku, plán núdzových opatrení a opatrenia na zachovanie dôvernosti dát. Do každoročných následných auditov sú zahrnuté aj novinky a vylepšenia na základe predchádzajúcich auditov.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/DACHSER-secures-software-development_933.htm