Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

14. 4. 2016
Dachser rozvíja svoje odborové logistické riešenia

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER vytvoril novú centrálnu organizačnú divíziu „Corporate Solutions, Research & Development“ (Korporátne riešenia, výskum a vývoj), aby podporil svoje globálne logistické služby vytvorené na mieru jednotlivým priemyselným odvetviam a zároveň integroval svoje výskumné a vývojové aktivity. Vedúcim novej korporátnej divízie je skúsený manažér DACHSER Stefan Hohm, ktorý v posledných siedmich rokoch riadil logistické centrum v nemeckom Hofe.
Dachser-industry-specific-value-added-services

Stefan Hohm (43) a jeho tím budú implementovať špecifické riešenia pre dodávateľské reťazce zákazníkov z kľúčových segmentov priemyslu. Okrem toho, nová korporátna divízia spojí výskumné a vývojové aktivity spoločnosti DACHSER a bude úzko spolupracovať s korporátnymi divíziami, ktoré majú na starosti rozvoj a stratégiu spoločnosti (Corporate Development & Strategy) a informačné technológie (Corporate IT). Stefan Hohm bude zodpovedný priamo CEO spoločnosti, Bernhardovi Simonovi.

Táto divízia bude mať na starosti aj ďalší rozvoj služieb s pridanou hodnotou, ktoré dopĺňajú služby prepravy a skladovania v štandardizovanej sieti zbernej služby spoločnosti DACHSER. To zahŕňa špecializované služby pre konkrétnych zákazníkov, služby s pridanou hodnotou špecifické pre jednotlivé priemyselné odvetvia, ako aj prémiové služby v rámci zásobovania koncových zákazníkov.

Etablovaný na trhu

DACHSER už zaviedol na trh v Európe dve špeciálne priemyselné riešenia: DACHSER DIY-Logistics a DACHSER Chem-Logistics, ktoré spolu predstavujú okolo 6 miliónov zásielok ročne. Ralf Meistes (DIY-Logistics) a Michael Kriegel (Chem-Logistics) povedú aj naďalej tieto oddelenia, ktoré sa stanú súčasťou novej divízie Corporate Solutions, Research & Development. DACHSER v tejto organizačnej divízii skombinuje celý rad expertných skúseností z oblasti priemyslu aj v globálnej rovine. Napríklad DACHSER Air & Sea Logistics realizuje zásielky pre zákazníkov z oblasti automotive, módneho priemyslu, športu, farmaceutického priemyslu a tzv. life science.

„Snažíme sa do posledného detailu pochopiť logistické požiadavky rôznych priemyselných odvetví, vyvíjať pre nich riešenia na mieru a potom ich implementovať v rámci našej celosvetovej integrovanej a štandardizovanej logistickej siete,“ vysvetľuje Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development.

Stefan Holm preukázal počas svojho pôsobenia v DACHSER, ktoré trvá už 23 rokov, vynikajúce schopnosti na rôznych manažérskych pozíciách, naposledy ako General Manager logistického centra v Hofe, kde mal okrem iného na starosti tiež integrované riešenia kontraktnej logistiky v oblasti European Logistics a Food Logistics.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Dachser-is-growing-the-business-with-industry-specific-solutions_1105.htm