Jeden komponent. Tisícky možností.

Preprava s neprerušovaným tokom

Domino, softvér vyvinutý spoločnosťou DACHSER, sa používa na úplné riadenie všetkých procesov prepravy.
dachser-software-freight-processes-domino
Domino sa využíva pre celkové riadenie všetkých prepravných procesov.

Siaha od plánovania, automatickej kontroly zásielok po celej Európe a úplné riadenie objednávok po sledovanie a fakturovanie až po správu baliaceho materiálu. V roku 1993 spoločnosť DACHSER začala prvýkrát používať štandardizované čiarové kódy NVE/SSCC v logistickom priemysle. Odvtedy sú všetky obaly označené etiketami, čo umožňuje ich jasné identifikovanie po celom svete. Systematickým skenovaním na rozhraniach sa zaisťuje, že základné systémy spoločnosti DACHSER poskytujú vždy aktuálne informácie o priebehu prepravy.

Vďaka softvérovým aplikáciám spoločnosti DACHSER nemusíte čakať na najnovšiu verziu softvéru: Nami vyvinuté systémy sa aktualizujú každý týždeň, takže ich stav je vždy aktuálny na každom pracovisku.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Domino_108.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Inteligentné IT a logistické postupy

Naše zosieťované, flexibilné a vysoko efektívne IT systémy udávajú tempo kvalite logistiky v celosvetovej konkurencii.

ActiveReport

active-report-dachser
Vždy informovaný
ActiveReport je nástroj na správu udalostí v dodávateľskom reťazci. Je úzko spojený s dopravným systémom DOMINO a monitoruje všetky zásielky v celom dodávateľskom reťazci. Systém monitoruje postup nezávisle, a  len čo sa vyskytnú odchýlky od definovaného cieľového postupu; napr. v prípade odmietnutia prijatia zásielky, nedostatočného množstva alebo prekročenia časov prepravy, automaticky informuje zúčastnené strany.

Prínos spočíva v rýchlejších reakciách. Vy alebo zamestnanci servisného tímu DACHSER sú vždy okamžite informovaní o nezrovnalostiach a tak môžu promptne zaviesť príslušné opatrenia.