Jeden komponent. Tisícky možností.

Tlmočník systému

Jeden projekt, niekoľko partnerov, rôzne systémy –aby bol tok medzi účastníkmi plynulý, spoločnosť DACHSER prevádzkuje ako centrálnu platformu pre komunikáciu svoje vlastné centrum pre elektronickú výmenu dát (EDI).
edi-software-logistics
Štandardizované a na mieru šité rozhrania umožňujú rýchlu a jednoduchú integráciu obchodných procesov.

Štandardizované a prispôsobené rozhrania, úplne nezávislé od internetového pripojenia, protokolov rozhrania alebo formátu súborov, umožňujú rýchlu a jednoduchú integráciu obchodných procesov. Takto je prostredníctvom EDI so spoločnosťou DACHSER už spojených viac ako 21 000 obchodných partnerov. Prínosmi EDI sú bezpečnosť procesu, úspora času a zabránenie chybám vďaka štandardizácii a automatizácii každodenne sa opakujúcich úloh, ako sú objednávky, faktúry a spracovanie platieb.

Súvisiace články

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/EDI_111.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Inteligentné IT a logistické postupy

Naše zosieťované, flexibilné a vysoko efektívne IT systémy udávajú tempo kvalite logistiky v celosvetovej konkurencii.

ISO certifikát

Rozhovor s IT bezpečnostným technikom DACHSER Christianom Von Rützenom.