Skutočná veľkosť pramení z každého.

Prezieravosť preukazuje skutočnú silu

Aktívna a inteligentná ochrana životného prostredia je pre nás, ako pre globálneho poskytovateľa logistických služieb tou najvyššou prioritou. Významným príspevkom k tomu je efektívny návrh celého procesu ako súčasti našej logistiky obstarávania a distribúcie.
dachser-environmental-sustainability
Šetríme energiu, a tým chránime životné prostredie kedykoľvek je to možné.

Na základe veľmi dobre premyslených a synchronizovaných rozvrhov prepravy, konsolidujeme tok tovarov a tak dokážeme zabrániť zbytočným prepravám. Naša zodpovednosť voči prírode a ľudskosti je evidentná aj prostredníctvom mnohých inteligentných a inovatívnych opatrení: Nášmu priemyslu chceme poskytnúť novú hybnú silu vďaka nami dotovanej katedre udržateľnej logistiky & manažmentu dodávateľského reťazca na európskej obchodnej škole. Na tejto pôde uskutočňujeme intenzívny výskum udržateľnosti so zameraním na logistiku. To okrem iného zahŕňa skúmanie otázok ako môžu byť ciele udržateľnosti merateľné a tým pádom kontrolovateľné, alebo ako môžu byť procesy implementácie logistických stratégií navrhované ešte inteligentnejšie a v konečnom dôsledku úspešnejšie.

Efektívnejšie využívanie vozidiel

"Viac premýšľať, menej jazdiť" - to je naše motto. Zabezpečujeme optimálne využitie našich vozidiel s pravidelným rozvrhom prepráv a využitím dvojposchodového nakladania. Oddelenie vozidla od nákladného priestoru pomocou skladacieho telesa umožňuje kompaktnejšie naloženie a súčasne zvyšuje efektivitu prepravy vďaka kratším prestojom.

Ochrana životného prostredia prostredníctvom inteligentných IT technológii

Vďaka nášmu  optimalizovanému IT plánovaniu trás,  zabezpečujeme optimálne využitie našej flotily nákladných vozidiel, znižujeme hustotu premávky a tiež emisie CO2 produkované pri našich prepravách. Aby sme zabránili zbytočným prepravám a prepravným časom, vyvinuli sme viacero informačných systémov podporovaných IT technológiou. V súčasnosti dokážeme vypočítať nami produkované emisie CO2 detailne a pomocou našej štruktúry údajov dokážeme uskutočniť potrebné kroky na ich minimalizáciu. S našou online aplikáciou, eLogistics, ktorá poskytuje našim zákazníkom komplexné informácie o ich zásielke,  podporujeme logistiku bez zbytočného papierovania.

NV-online a inteligentné skenery znižujú interné využitie papiera na minimálnu možnú mieru; 90% našich dodacích listov je už digitalizovaných prostredníctvom systému Penkey a umiestnených do optického archívu pre ich neskoršie využitie. Keď sa použitiu papiera nedá zabrániť, používame ekologické celulózové produkty. Napríklad naše reklamné brožúry sú vytlačené na papieri certifikovanom FSC. Našu angažovanosť potvrdzuje ocenenie GreenIT Best Practice Award 2010 v kategórii "energeticky efektívne systémy" Boli sme jedným z prvých globálnych poskytovateľov logistických služieb, ktorý mal bezpečnosť svojej IT siete certifikovanú podľa normy ISO 27001, ktorá predstavuje medzinárodný štandard pre zabezpečenie informácií

Aktívna minimalizácia emisií

Vďaka najmodernejším vozidlám udržiava spoločnosť DACHSER emisie CO2 od začiatku na najnižšej možnej úrovni. Robíme to nezávisle od federálnych podporných programov alebo platných zákonných nariadení.

Aktívna výmena paliet

Naša inteligentne organizovaná výmena paliet prostredníctvom kreditného systému podporovaného IT technológiou rovnako významne prispieva k znižovaniu emisií CO2. "Opätovne použiteľné balenie" sa dá použiť tri až päťkrát.

Používanie elektrických vysokozdvižných vozíkov

Kvôli zníženiu emisií CO2 používame elektricky poháňané vysokozdvižné vozíky.

Najvyššie štandardy kvality

V obchodnej divízii "DACHSER Food Logistics" už redukcia emisií CO2 prebieha z ekonomických dôvodov. Tu využívame len vozidlá, ktoré sú vhodné na prevoz mrazených potravín s tepelne izolovanou nadstavbou podľa normy DIN 8959 alebo so schválením ATP. Naše teplotné snímače sa pravidelne podrobujú servisu a kalibrácii podľa normy EN 13468. Vďaka týmto opatreniam zaručujeme stabilne chladné prostredie počas celej prepravy, čím zabezpečujeme zároveň súlad s hygienickými predpismi. To už vopred virtuálne zamedzuje skazeniu produktov a ich opätovnej prepravy s príslušnou produkciou emisií CO2.

Využitie namiesto vyhodenia

Zabránenie tvorbe odpadu z použitých obalových materiálov je významnou zložkou našej ekologickej iniciatívy, preto v našich pobočkách používame výlučne opätovne použiteľné alebo recyklovateľné prepravné balenia. Likvidáciu viac nepoužiteľného IT vybavenia pre nás externe zabezpečujú špecializované spoločnosti.

Zaručujeme bezpečnosť

Naše sklady nebezpečného tovaru spĺňajú všetky ekologické štandardy, ako aj tie najvyššie štandardy bezpečnosti. Pre minimalizáciu ohrozenia ľudí a prírody kladieme dôraz na prekládky nebezpečných látok a substancií, ktoré by mohli ohroziť vodné zdroje. Pri každej preprave zaručujeme najvyššiu kvalitu nakladania a zabezpečenia nákladu, ako aj nepretržitú bezpečnosť počas jazdy. Mimochodom, takáto starostlivosť je samozrejmosťou pri všetkých našich prepravách.

Ďalšie opatrenia na ochranu životného prostredia a ovzdušia

Optimalizujeme energetickú rovnováhu našich budov a logistických centier. Všetky pobočky spoločnosti DACHSER sú už vybavené systémami interierového svetelného ovládania; pohybové snímače ovládajú splachovanie toaliet a vodovodné prípojky v komerčných častiach. Súčasne je zachytená zrážková voda z dažďa a snehu odvádzaná späť do podzemnej vody.

Naše umyvárne nákladných vozidiel využívajú dažďovú vodu a sú vybavené čističkami. Nekontrolovateľným stratám tepla v našich tranzitných halách potravinovej logistiky zabraňujú moderné nakladacie portály so sekčnými dverami, ktoré sú zapustené do zeme a majú nafukovacie tesnenie. V našich chladiacich systémoch používame predovšetkým prírodné chladiace činidlá a na celom svete podporujeme výmenu chladiacich činidiel s obsahom ozónu.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Ecology_49.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Normy CO2

DIN komisia pre normy CO2 (DIN EN 16258:2011)
DIN komisia sa zaoberá vývojom európskej normy pre meranie emisií skleníkových plynov a spotreby energie z dopravných služieb. Porovnateľne, transparentné a štandardizované hlásenie o CO2 je vypracované za pomoci tejto normy.

Ako člen nemeckej pracovnej skupiny pre CO2 normu sa aktívne zúčastňujeme navrhovania európskej normy pre meranie spotreby energie a emisií skleníkových plynov pre dopravné služby. Účasťou na tvorbe normy získavame významné know-how týkajúce sa riadenie prírodných zdrojov a tiež uplatňujeme naše dlhodobé skúsenosti.

Partner

European Business School
Poskytnutím financií na profesúru pre trvalo udržateľnú logistiku a riadenie dodávateľských reťazcov na európskej obchodnej škole, spoločnosť DACHSER investuje do výskumu trvalej udržateľnosti s dôrazom na logistiku.