Skutočná veľkosť pramení z každého.

Investujeme do budúcnosti. A do stability.

Ako globálne pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb neustále investujeme do budúcnosti a stability našej spoločnosti. Korporátna udržateľnosť rodinného podniku vždy spočívala na inteligentnej logistike, stratégii organického rastu a inteligentných finančných konceptoch..
dachser-sustainable-economy
Investujeme do budúcnosti a stability.

Naše zisky investujeme späť do rozvoja našej vlastnej siete, do technológií budúcnosti, cieleného náboru talentovaných zamestnancov a do kvalifikácie našich kolegov. Výsledkom výročnej účtovnej bilancie, prevádzkových systémov riadenia a kontroly, ako aj spolupráce medzi akcionármi a manažmentom, dokážeme presne určiť a včas eliminovať potenciálne riziká po celom svete.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Economy_51.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Partner

European Business School
Poskytnutím financií na profesúru pre trvalo udržateľnú logistiku a riadenie dodávateľských reťazcov na európskej obchodnej škole, spoločnosť DACHSER investuje do výskumu trvalej udržateľnosti s dôrazom na logistiku.