Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

Podujatia

Osobný kontakt utvára kvalitu vzťahu. Z tohto dôvodu DACHSER organizuje zákaznícke akcie a podieľa sa na veľtrhoch a konferenciách. Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa podujatí, ktoré organizujeme. Tešíme sa na vašu návštevu!

invitation header transport logistic 2017
2. 5. 2017
Transport Logistics 2017
Budúcnosť logistiky, mobility, IT a riadenia dodávateľského reťazca bude hlavnou témou tohtoročného veľtrhu Transport Logistics v Mníchove.
Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Events_321.htm

Newsletter registrácia

newsletter-registrierung-eletter
Štyri- až šesťkrát do roka Vás prostredníctvom služby DACHSER eLetter priamo a prehľadne informujeme o novinkách a oznámeniach, ktoré sú významné pre spoločnosť DACHSER a logistický priemysel.

Newsletter registrácia.