Bezpečný globálny obchod.
S DACHSER.

Znalosť vytvára istoty

Individuálne colné predpisy a bezpečnostné opatrenia cieľových krajín vytvárajú ďalšiu prekážku. Sprísnené letecké bezpečnostné predpisy a opatrenia na kontrolu a ochranu tovarov boli implementované už v čase začiatkov hrozby globálneho terorizmu.
dachser-foreign-trade-compliance
My, v spoločnosti DACHSER, sa vždy uisťujeme, že sú všetky právne požiadavky dodržané.

Tieto zahŕňajú systematické skenovanie nákladu, zapečatenie kontajnerov, obmedzený prístup na lode alebo do prístavov a taktiež rôzne embargá. Ako súčasť tímu DACHSER Foreign Trade Compliance zabezpečujeme súlad so všetkými zákonnými predpismi. Naši experti sú neustále informovaní o najaktuálnejšom stave. Preto vám poskytujeme maximálnu bezpečnosť a šetríme váš čas a peniaze. Okrem toho je v našom záujme aby vaše tovary dorazili do cieľa bezpečne a včas.

Vybrané opatrenia, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť:

  • Sprísnené štandardy bezpečnosti leteckej prepravy 
  • Systematické skenovanie nákladov 
  • Zapečatenie kontajnerov 
  • Zvýšený rizikový manažment 
  • Obmedzený prístup do prístavov a na lode 
  • Registrácia colných informácií o prichádzajúcich zásielkach vopred 
  • Dobrovoľné bezpečnostné partnerstvo 
  • Embargá 

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Foreign-Trade-Compliance_116.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.