Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

07/04/2017
Samit G20 v Hamburgu

V súvislosti s avizovaným samitom G20 v Hamburgu v dňoch 7 a 8 júla 2017 miestne bezpečnostné orgány informujú o zriadení tzv. bezpečnostných zón v rôznych mestských častiach Hamburgu. Pripravované opatrenia budú mať vplyv na prevádzku a okolie prístaviska, cestných komunikácií a letiska.
Truck-Air-Sea-Logistics
G20 Samit v Hamburgu

Popri zriadení uzatvorených zón, organizátori plánujú zabezpečiť priestory v okolí výstavných priestorov a filharmónie. Orgány informujú aj o dočasnom uzatvorení primárnych dopravných komunikácií. Hamburská polícia naviac uvádza, že v dotknutých oblastiach boli nedávno zaznamenané masívne zhromaždenia a protestné akcie a je preto pravdepodobné, že aj počas samitu budú prebiehať rôzne spontánne, resp. neohlásené demonštrácie a pochody.

V dôsledku uvedených bezpečnostných opatrení môže dôjsť k nežiadúcim okolnostiam, ovplyvňujúcich plynulosť v odbavovaní zásielok pred, ale aj po ukončení samitu.

Preto žiadame našich zákazníkov, aby sa informovali v príslušnej pobočke spoločnosti DACHSER o stave svojej zásielky smerujúcej do/cez Hamburg v tomto období, aby tak predišli prípadným komplikáciám, resp. o možnostiach operatívneho presmerovania zásielky.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/G20-SUMMIT-IN-HAMBURG_1225.htm