Prepojenie so všetkými oblasťami. A všetkými kontinentmi.

Globalizácia otvára trhy.

Sme prítomní na najdôležitejších nákupných a predajných trhoch sveta. Sieť DACHSER je základom plynulého dodávateľského reťazca celosvetovo pôsobiacich spoločností.
branch_offices-europe-worldwide
Prepojenie so všetkými oblasťami. A všetkými kontinentmi.

Spoločnosť DACHSER vám ponúka homogénnu sieť svojich pobočiek, celoeurópske štandardy logistických procesov a nepretržitú transparentnosť počas procesu prepravy. Všetky pobočky idú za svojim cieľom podľa rovnakých postupov a organizačných pravidiel. Výsledok: Zvýšená bezpečnosť a spoľahlivosť.

Viac ako 29 098 zamestnancov zabezpečuje prepravu takmer 80 milióna zásielok ročne na globálnej úrovni. Umožňujú to naše profesionálne štandardizované služby, ktoré sú prepojené špecifickými riešeniami a integrovanou kontrolou procesu s podporou IT v individuálnych obchodných divíziách.

Európska sieť DACHSER

Úzko prepojená celoeurópska sieť pobočiek spoločnosti DACHSER je našim základným prvkom; tieto pobočky sú vzájomne prepojené každodennými linkami a poskytujú vám rýchle obstarávanie a distribúciu. Úspech našich logistických služieb sa zakladá na vynikajúcej infraštruktúre. Inteligentný mix priamych liniek, platforiem a prepravných uzlov nám umožňuje poskytovať služby v celej Európe každodenne.

S našimi logistickými uzlami v európskych centrách v Ueberherrne, Bratislave a Clermond-Ferrande, organizujeme prichádzajúce tovary podľa ich miesta určenia a zabezpečujeme včasnú, konsolidovanú a ekologicky optimalizovanú prepravu. Pritom nešetríme len váš čas, ale aj vaše peniaze a energiu. Aby všetky zásielky dorazili do miesta určenia bezpečne a včas, naše nákladné vozidlá najazdia celkovo 1 176 000 km každú noc.

Medzikontinentálne spojenie

Medzikontinentálne spojenie zabezpečuje globálna letecká a námorná  sieť spoločnosti DACHSER Air & Sea Logistics. Organicky vytvorená sieť so 196 pobočkami a silnými lokálnymi partnermi vo všetkých ekonomických centrách sveta, zabezpečuje hladký priebeh vašej nákupnej a distribučnej logistiky. Nová IT aplikácia s názvom Othello integruje leteckú a námornú prepravu do súvislého prepravného systému s prepravou po súši a skladovaním.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Groupage_101.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Medzikontinentálne spojenie

Sklady spoločnosti DACHSER sú kľúčovým komponentom našich integrálnych riešení dodávateľského reťazca a využívajú sa predovšetkým v kontraktnej logistike spoločnosti DACHSER.
Tranzitné terminály spoločnosti DACHSER sú kľúčovým faktorom úspechu pre kvalitu logistických služieb.
Aby sme mohli podrobne ohodnotiť naše logistické služby, zaviedli sme komplexný systém zabezpečenia a manažmentu kvality.

Video "Transport Chain"

Ponorte sa s nami do logistických procesov DACHSER European Logistics a objavte ako naša sieť funguje.