Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

07/19/2017
Oneskorenie v odbavení zásielok na termináloch

Kyberútok pod menom "Petya" na odbavovacom termináli Maersk spôsobil vážne problémy, narušujúc plynulý chod každodenných činností.
asl-port-strikes
Oneskorenie v odbavení zásielok na termináloch

Ako už bolo avizované v médiách, obe spoločnosti Maersk Line a s APT Terminals, ktoré patria spoločnosti Maersk, sa stali obeťami celosvetového kyberútoku Petya, čo malo za následok vznik vážnych problémov, nielen v operatívnom spracovaní rezervácií, ale aj vo fyzickom pohybe nákladu na postihnutých termináloch. Činnosť dopravných liniek, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Maersk, bola rovnako paralyzovaná.

Aj napriek dosiahnutí značného pokroku pri riešení vzniknutého problému, naďalej očakávame komplikácie pri spracovávaní a v systémoch rezervácií a prijímaní dopravných kontajnerov na príslušných termináloch. Nie je predvídateľné, kedy sa situácia vráti do normálu. Ubezpečujeme však našich zákazníkov a partnerov, že spoločnosť DACHSER úzko spolupracuje s príslušnými linkami, a vynakladá všetko úsilie, aby urýchlila riešenie vzniknutej situácie.

Ako obvykle, zákazníkom spoločnosti DACHSER je k dispozícii príslušná pobočka, ktorá im zodpovie na otázky akéhokoľvek charakteru.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Impact-of-the-quotPetyaquot-cyber-attack_1263.htm