Jeden komponent. Tisícky možností.

Inteligentné IT a logistické postupy

Naše zosieťované, flexibilné a vysoko efektívne IT systémy udávajú tempo kvalite logistiky v celosvetovej konkurencii.
dachser-it-core-systems
IT logistika od spoločnosti DACHSER: plynulý informačný tok vďaka jednotným systémom.

DACHSER uznáva význam IT pre optimalizáciu logistických postupov na začiatku. V súčasnosti naša spoločnosť udáva trendy v technológiách a je katalyzátorom zmien v logistickom priemysle.

Táto prominentná pozícia vznikla z nedostatku: Na trhu neexistovali žiadne systémy riadenia dopravy a skladov, ktoré by spĺňali vysoké požiadavky na základný IT systém. Preto sme na začiatku vyvinuli naše vlastné systémy riadenia postupov.

Dnes sa ďalšiemu vývoju a optimalizácii IT riešení pre logistiku venuje viac ako 350 zamestnancov v našom sídle v Kemptene a ďalších 350 IT špecialistov po celom svete.

Skúsenosti a bezpečnosť pre Vás

Spoločnosť DACHSER vyvinula pre Vás jedinečné IT riešenia na celom svete. Vďaka našim štandardizovaným systémom si môžete navrhnúť svoje procesy efektívne, a tak trvale znížiť náklady na logistiku. Zároveň dokážeme vďaka riešeniam šitým na mieru splniť aj Vaše individuálne požiadavky. Pri vybavovaní objednávok Vám naše základné IT systémy vždy poskytujú maximálnu spoľahlivosť . Takto premieňame logistické služby na vyčísliteľnú hodnotu.

Základné IT systémy DACHSER

Naše overené základné IT systémy DOMINO, MIKADO, OTHELLO a EDI ponúkajú konzistentné a celosvetovo jednotné riešenia namiesto množstva systémov a izolovaných aplikácií. Vďaka týždenným aktualizáciám pracujú naši zamestnanci na celom svete s rovnakou verziou softvéru. DACHSER IT je softvér, ktorý spája ľudí, miesta a nároky na logistiku – flexibilne, ekonomicky a bezproblémovo.

DACHSER IT vytvára pevný základ pre riadenie a kontrolu toku tovaru. Vďaka našim trvale homogénnym IT systémom – využívame integrovaný hardvér a softvér vo všetkých pobočkách – neexistuje šanca pre vznik problémov s rozhraním. Všetky základné systémy sú k dispozícii v 13 jazykoch, aby mohol každý s nimi pracovať v dôverne známom jazyku. Na zaistenie bezpečnosti všetkých dát máme certifikované  centrálne IT oddelenie podľa ISO 27001, celosvetovo uznávaného štandardu pre informačnú bezpečnosť.

Aký prínos má pre vás DACHSER IT:

  • prvotriedna kvalita prostredníctvom inovatívnej technológie
  • maximálna flexibilita pre splnenie Vašich individuálnych požiadaviek
  • transparentnosť vo všetkých logistických funkciách
  • plynulý informačný tok vďaka jednotným systémom
  • vysoká bezpečnosť a dostupnosť dát
  • priamy kontakt s kvalifikovaným servisným DACHSER IT strediskom   vysoká úroveň dostupnosti vďaka dvom interným dátovým strediskám
  • záložné spojenia pre všetky pobočky, ako aj 24-hodinová horúca linka 7 dní v týždni

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Information-Logistics_106.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

ISO certifikát

Rozhovor s IT bezpečnostným technikom DACHSER Christianom Von Rützenom.