Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

06/25/2018
Spájanie trhov po celom svete

Medzinárodné toky tovaru a informácií určujú tempo globalizácie. Oddelenie Leteckej a námornej logistiky spoločnosti DACHSER spája kontinenty a zároveň nestráca zo zreteľa súčasný vývoj.
air-sea-truck-plane
Najlepšie spojenia na svete, či už po mori, po ceste alebo vzduchom.

„Medzinárodný obchod je ako veľmi delikátna a krehká rastlinka, ktorá vyžaduje neustálu starostlivosť,“ hovorí profesor André Schmidt, makroekonóm na univerzite Witten/Herdecke – a je to veľmi výstižné prirovnanie. Ale aký je posledný vývoj v oblasti leteckej a námornej prepravy? Na čo by si mali zainteresované strany dávať pozor v oblasti globálnej, interkontinentálnej logistiky?

Posuny trhu na mori

Posuny trhu, aliancie, a spoločné podniky v oblasti námornej prepravy majú dopad na trendy v globálnom obchode. „Dva roky dozadu sme spolupracovali s trinástimi globálnymi prepravnými spoločnosťami. Teraz je ich už iba šesť alebo sedem,“ hovorí Günther Laumann, riaditeľ Globálnej námornej prepravy (Global Ocean Freight) oddelenia Leteckej a námornej logistiky firmy DACHSER.

„Našim cieľom je väčšia efektivita, lepšia spoľahlivosť – najmä počas hlavnej sezóny – ako aj dlhodobé plánovanie a zabezpečenie dostatočnej kapacity,“ vysvetľuje Laumann. Aby to dosiahli, využíva Globálna námorná preprava stratégiu spoločnosti pre medzinárodnú námornú prepravu, ktorá spočíva v tom, že nepretržite sledujú všetky dôležité obchodné trasy na celom svete, so spojeniami do Európy, Ázie (vrátane Ďalekého Východu), Strednej a Južnej Ameriky, Severnej Ameriky a rozvíjajúceho sa indického subkontinentu. „V úzkej spolupráci s EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika), Áziou a Tichomorím a americkými regiónmi sme úplne sústredení na efektívne riadenie procesu nakládky a poskytovanie škály možností odchodu so zabezpečenou kapacitou. Takisto štandardizujeme procesy a neustále monitorujeme ako tranzitné časy, tak i kvalitu,“ hovorí Laumann.

„Pre tento účel sme zaangažovali všetkých, nielen lodné spoločnosti, ale takisto regionálnych manažérov i ústredie spoločnosti DACHSER,“ pokračuje Laumann. „Každý má z toho rovnaký prospech. Keď pestujeme dlhodobé spoľahlivé partnerstvá, dostaneme férové a rozumné podmienky s maximálnou predvídateľnosťou. Pre našich zákazníkov toto predstavuje naozajstnú pridanú hodnotu,“ LCL (menej ako kontajnerový náklad, čo znamená zberné kontajnery naplnené tovarom z rôznych zdrojov, od rôznych prepravcov, a pre rôznych príjemcov) služby spoločnosti DACHSER sa budú isto veľmi významne využívať v budúcnosti. „Dopyt po flexibilných a individualizovaných prepravných riešeniach neustále stúpa,“ hovorí Laumann. „Othello pripravuje scénu pre plynulé dátové spojenia s ostatnými prepravcami a riadiacimi systémami prepravy. Toto umožňuje plnú, centralizovanú kontrolu a plánovanie globálnych tokov tovaru.“ Navyše, toto zahŕňa vyzdvihnutie a doručenie. Vlastne, DACHSER môže zozbierať zberné zásielky z námornej prepravy a prostredníctvom svojho Systému prepojenia ich môže prepojiť so svojou úzko spätou sieťou pozemnej dopravy, ktorú poskytuje oddelenie Európskej Logistiky spoločnosti DACHSER po celom kontinente. Laumann ďalej hovorí, že infraštruktúra pre riadenie globálneho dodávateľského reťazca sa stáva čoraz rozvinutejšou a robustnejšou práve v dôsledku prepojených trás LCL. Výhoda integrovania logistických služieb je v tom, že všetko je menej náchylné na pochybenie a zároveň rýchlejšie, lacnejšie a oveľa viac efektívnejšie.

Inovatívne koncepty pre leteckú nákladnú dopravu

Infraštruktúra leteckej nákladnej dopravy takisto robí vytrvalé pokroky – ako v oblasti tonáže, tak i v množstve prepravených zásielok. V roku 2017 sa tonáž zvýšila o 21 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Zaznamenali sme zvýšený dopyt po leteckej nákladnej doprave od existujúcich zákazníkov a takisto sme získali nových, veľmi významných a známych zákazníkov,“ hovorí Timo Stroh, riaditeľ Globálnej leteckej dopravy oddelenia Leteckej a námornej logistiky spoločnosti DACHSER. „Výsledkom tejto zvýšenej tonáže je oveľa viac možností pre procesové a inteligentné využitie našej siete.“ Hovorí, že spoločnosť DACHSER bola schopná vyvinúť tieto možnosti v posledných rokoch využitím rôznych inovatívnych konceptov. Jedným z takýchto konceptov je vytvorenie deviatich globálnych brán pre konsolidovanú leteckú nákladnú dopravu. Hmatateľné prínosy pre zákazníkov zahŕňajú rezervnú kapacitu, spoľahlivé letové poriadky, a takisto jasnú cenovú štruktúru pre dopravu širokej škály tovaru: od nebezpečných materiálov a tovaru vysokej hodnoty, až po biologické a zdravotné výrobky, ktoré sú často citlivé na teplotu. Služby takisto zahŕňajú priame trasy ako aj celkové či čiastočné charterové lety.

Uvádzame jeden skutočný príklad: na konci minulého roku spoločnosť DACHSER prevádzkovala plný charterový spiatočný let raz do týždňa z Frankfurtu do Šanghaja počas hlavnej sezóny. Oddelenie Európskej logistiky spoločnosti DACHSER zorganizovalo ako vyzdvihnutie, tak i doručenie v európskych krajinách. „Výsledkom bolo, že naši zákazníci nemuseli čakať, až sa uvoľní kapacita a naša spoločnosť mohla využiť tento charter, aby splnila dopyt na prepravu urgentných zásielok do rôznych destinácií v severnej Číne,“ opisuje Stroh službu, ktorá sa vráti v štvrtom štvrťroku 2018.

Dopravná zápcha na oblohe

Najväčšou výzvou pre logistických poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti leteckej nákladnej dopravy je, že kapacita nedrží krok s dopytom. „Najmä na hlavných trasách tento problém často vedie k nedostatku kapacity, ktorý potom následne spôsobuje zvýšenie ceny,“ hovorí Stroh. A neočakáva sa, že by sa táto situácia v dohľadnej dobe zlepšila. I keď je výroba lietadiel na maximálnom stupni, obidvaja výrobcovia lietadiel Boeing i Airbus sú plne vyťažení na roky dopredu. Medzitým, Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA) očakáva, že dopyt po leteckej nákladnej doprave stúpne v roku 2018 o 5 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Táto situácia bude čiastočne zmiernená rozvojom iných medzikontinentálnych spôsobov dopravy, vrátane oceánskej lodnej prepravy. Keď lodná spoločnosť Hanjin vyhlásila minulý rok bankrot, malo to vážny dopad na leteckú nákladnú prepravu.

Jedným z ďalších faktorov je, že trhové sily sa menia vďaka alianciám leteckých spoločností. „Mnohé letecké spoločnosti si osvojili tento prístup, aby získali lepšiu pozíciu na trhu. Či už je to prostredníctvom fúzií, spolupráce alebo skutočných aliancií, cieľom je využitie synergií a posilnenie pôvodných sietí,“ hovorí Stroh. Riešenie spoločnosti DACHSER je prijať stratégiu uprednostňovanej leteckej spoločnosti. Táto logistická spoločnosť prepravuje väčšinu svojho nákladu za použitia iba určitých leteckých spoločností, ktoré spĺňajú jej vlastné náročné kritériá na kvalitu, spoľahlivosť a udržateľnosť. Pri výbere partnerských leteckých spoločností je vlastníctvo vhodných strojov práve tak dôležité ako flexibilita, kompatibilita dopravného uzla, inovačný duch a sortiment produktov. Toto sa takisto týka konceptu prepravy v batožinovom priestore: pri tomto postupe je batožinový priestor osobných lietadiel zakúpený na celý rok vopred a pre rôzne trasy, aby sa tak mohlo zabezpečiť pevne určené množstvo kapacity.

Vo svetle predpovedí o raste trhu a vysokého výkonu siete spoločnosti DACHSER, Jochen Müller, prevádzkový riaditeľ oddelenia Leteckej a námornej logistiky, je presvedčený, že budúcnosť spoločnosti je svetlá: „Už sme úspešne položili základy v mnohých oblastiach a teraz sa chystáme zozbierať plody našej práce.“

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Issue-218_1409.htm