Skutočná veľkosť pramení z každého.

Executive Unit Air & Sea Logistics – Chief Operations Officer Jochen Müller

Vďaka viac ako 30 rokom skúseností je Jochen Müller odborníkom na globálnu logistiku. Je prevádzkovým riaditeľom v spoločnosti Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics)
Jochen Mueller
Jochen Müller

Výkonná jednotka spoločnosti Air & Sea Logistics (ASL) disponuje globálnou sieťou a zásobuje tak všetky dodávateľské reťazce medzi ekonomickými metropolami na celom svete. Jochen Müller ako prevádzkový riaditeľ je tak strategickým stavebným kameňom a hnacím motorom pre ďalšie globálne smerovanie skupiny DACHSER.


Jochen Müller sa narodil v roku 1964 v meste Worms a svoju kariéru v logistike začal v roku 1984 štúdiom na duálnej vysokej škole v Mannheime. Okrem svojho formovania v spoločnosti Danzas má 6-ročné skúsenosti vo firme TNT Express, okrem iného ako poskytovateľ služieb zákazníkom a produktový vedúci.

V roku 1994 prešiel Jochen Müller do spoločnosti Schenker Deutschland. Po viacerých zastávkach najmä na odbytovom oddelení v Nemecku, Anglicku a USA prevzal v roku 2008 ako výkonný riaditeľ britskú národnú spoločnosť Schenker. Rozsah zodpovednosti sa zväčšil na všetky divízie (vzduch, more, zem, veľtrhy a špeciálna preprava).

V roku 2011 bol Jochen Müller v spoločnosti Schenker Deutschland AG vymenovaný do predstavenstva. Rezort zahŕňal región strednej Európy pre leteckú dopravu, odbytové oddelenie (vzduch/more), ako aj globálne sťahovanie, veľtrhy a služby súvisiace s organizovaním akcií.

V októbri 2016 prešiel do skupiny DACHSER Gruppe a tu vytvoril strategické projekty, najmä v rámci ďalšieho globálneho smerovania.

Jochen Müller je od 1. 1. 2018 členom vedenia spoločnosti DACHSER.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Jochen-Mueller_830.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.