Skutočná veľkosť pramení z každého.

Manažment spoločnosti DACHSER

Spoločnosť DACHSER má jasne definovanú a na budúcnosť orientovanú štruktúru manažmentu. Za jednotlivé obchodné segmenty a oddelenia je zodpovedný tím riadenia.
dachser-management
Za rôzne obchodné segmenty a oddelenia je zodpovedný tím riadenia.

Spoločnosť DACHSER sa stala jedným z popredných poskytovateľov logistických služieb s celosvetovou pôsobnosťou. Jedným zo základných princípov spoločnosti je to, že spoločnosť DACHSER je riadená ako rodinná firma, a že tento štýl riadenia bude zachovaný aj v prípade akéhokoľvek ďalšieho rozširovania. Cieľom spoločnosti je sociálna, ekonomická a environmentálna zodpovednosť.

Akcionári, predstavenstvo a management spoločnosti neustále vytvárajú nové pracovné miesta, dlhodobo udržateľný firemný rast  a podporujú  firemnú kultúru spoločnosti.

Štruktúra nášho managementu má výrazne podnikateľský charakter. Naši vedúci pracovníci sa považujú za podnikateľov, ktorí jednajú v mene spoločnosti, a tým prispievajú  k jej dlhodobej ziskovosti a budúcej životaschopnosti s trvalo udržateľným ekonomickým rastom.  Cieľom všetkých akcionárov vždy bolo rozvíjať spoločnosť v súladu s jej dlhodobou životaschopnosťou  pre budúce generácie.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Management_29.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.