Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

19. 6. 2013
Martin patrí medzi najlepšie DACHSER pobočky v celej Európe

Pobočka logistickej spoločnosti DACHSER Slovakia v Martine získala tretie miesto v celoeurópskej korporátnej súťaži DACHSER Quality Award.
Na obrázku: Barbora Feťková, Branch Manager pobočky DACHSER Martin a Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia a.s.

Prvýkrát v histórii spoločnosti DACHSER Slovakia bola jedna z pobočiek ocenená 3. miestom spomedzi všetkých pobočiek európskej pozemnej logistiky skupiny DACHSER za kvalitu služieb. Pobočka DACHSER Martin sa umiestnila hneď za pobočkami Dortmund v Nemecku a Sosnowiec v Poľsku.

„Náš tím v Martine skvelo obstál v konkurencii s ostatnými európskymi pobočkami a dosiahol výborné ohodnotenie," hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva DACHSER Slovakia a.s. „Verím, že dosiahnutá úroveň kvality sa bude naďalej zlepšovať a bude motivujúca aj pre kolegov v ostatných pobočkách,“ dodáva.

Kvalita je v spoločnosti DACHSER tým najdôležitejším kritériom. Spoľahlivosť, bezpečnosť a transparentnosť sú základnými kameňmi poskytovaných logistických služieb a spoločnosť DACHSER tieto oblasti neustále monitoruje a zlepšuje. Už v roku 1999 začala interné monitorovanie kvality všetkých pobočiek, ktorého výsledkom je každoročné udeľovanie cien DACHSER Quality Award. Za minulý rok bolo hodnotených celkom 116 pobočiek z celej Európy. Hodnotiace kritériá zahŕňajú napríklad kvalitu doručovania, dodržiavanie nastavených doručovacích režimov (termínov dodania), kvalitu prevencie pred poškodením, ale taktiež napríklad úroveň kvality zberu dát. V neposlednom rade je dôležitým hodnotiacim kritériom samotný hlas zákazníkov, ktorí sú každoročne oslovení vyjadriť sa k spokojnosti so službami jednotlivých pobočiek.

 

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Martin-is-one-of-DACHSER180s-top-European-branches_662.htm