Skutočná veľkosť pramení z každého.

Executive Unit Road Logistics – Chief Operations Officer Road Logistics Michael Schilling

Michael Schilling prišiel do spoločnosti Dachser v roku 1989, po štúdiách na Berufsakademie v Mannheim. Zastáva pozíciu COO pre divíziu pozemnej prepravy.
Michael Schilling
Michael Schilling

Ako prevádzkový riaditeľ pre pozemnú prepravu (COO Road Logistics), Schilling zabezpečuje prevádzkovú činnosť pre výkonný aparát pozemnej prepravy a tým všetky oblasti obchodných sektorov európskej logistiky (European Logistics) a potravinovej logistiky (Food Logistics). Podpredseda výkonnej rady Michael Schilling v spolupráci s divíziou IT, je zodpovedný za riadenie procesov v rámci celosvetovej infraštruktúry, bezproblémové prúdenie rozhodujúcich obchodných tokov dát naprieč rôznymi sektormi, rovnako ako informačnej bezpečnosti.

Schilling sa pripojil k tímu v novozaloženej divízie internej logistiky v spoločnosti DACHSER v roku 1989. Jeho hlavnou úlohou bolo vyprofilovanie vysoko-efektívneho riadenia procesov v DACHSER. Nadobudnuté skúsenosti v prevádzkovej činnosti boli následne implementované v dcérskej spoločnosti v Saarbrücken, v ktorej pôsobil od roku 1990. O dva roky neskôr prešiel do dcérskej spoločnosti vo Frankfurte v roku 1993, kde prevzal jej vedenie. Po návrate do ústredia spoločnosti v roku 1996 sa predovšetkým zameral na sféru rozšírenia sieťovej infraštruktúry. V roku 2002 bol menovaný riaditeľom európskej divízie pre riadenie prepravy a infraštruktúry, ktorú predtým vybudoval a ktorá slúžila na riadenie logistických aktivít celo-európskej siete spoločnosti DACHSER.

Od roku 2005, Schilling zodpovedal za riadenie oddelenia kontraktnej logistiky. V roku 2007, následne preberá zodpovednosť za divíziu informačných technológií, pričom dnes pod jeho vedením v sídle spoločnosti Kempten viac ako 280 zamestnancov vyvíja systémy, ktoré pomáhajú riadiť logistické procesy po celom svete.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Michael-Schilling_941.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.