Jeden komponent. Tisícky možností.

Konzistencia pre leteckú a námornú prepravu

Spoločnosť DACHSER integruje zásielky leteckej a námornej prepravy s globálne štandardizovaným systémom, ktorý je rovnomerne spojený s pozemnými a skladovými aktivitami spoločnosti DACHSER.
air-freight-software_othello
DACHSER integruje leteckú a námornú prepravu s celosvetovo štandardizovaným systémom.

Každú zásielku je možné sledovať v každej aplikácii počas celého procesu prepravy pomocou jediného identifikačného čísla. Prechod na nový IT systém pre leteckú a námornú prepravu už prebehol v 18 krajinách (Nemecko, Pólsko, Švajčiarsko, Belgicko, Taiwan, Holandsko, Dánsko, Korea, USA, Francúzsko, Malajzia, Singapur, Hong Kong, Čína, Mad'arsko, Slovensko, Česká republika, Mexiko). V najbližších niekoľkých rokoch budú všetky pobočky spoločnosti DACHSER po celom svete plynulo prechádzať na nový IT systém.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Othello_110.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Inteligentné IT a logistické postupy

Naše zosieťované, flexibilné a vysoko efektívne IT systémy udávajú tempo kvalite logistiky v celosvetovej konkurencii.

ISO certifikát

Rozhovor s IT bezpečnostným technikom DACHSER Christianom Von Rützenom.

Contract Logistics

DACHSER Contract Logistics. Urobte si obraz o inteligentnej kombinácii globálnej dopravnej siete, skladovania, služieb s pridanou hodnotou a konzultačných služieb.