Predstavte sa.

Vitajte v našom svete

Ľudia tvoria základ našej spoločnosti. Z toho dôvodu je kultúra našej spoločnosti charakterizovaná vzájomným porozumením a spoluprácou založenou na partnerstve. To zahŕňa rešpekt a toleranciu ľudí z iných kultúr a ich zvykov.
company-culture-dachser
Podnikovú kultúru spoločnosti DACHSER charakterizuje angažovanosť, objektívnosť, tímová práca a čestnosť.

Každý, kto pre nás pracuje, je od prvého dňa súčasťou globálnej rodiny. To znamená: Každý jednotlivec predstavuje významný a viditeľný príspevok k nášmu úspechu. Bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádza a akú funkciu zastáva. Táto atmosféra vzájomného rešpektu a porozumenia podporuje úspech a inšpiratívnu tímovú prácu a je filozofiou našej spoločnosti.

Tisíc osobností a jeden tím

Veľkú hodnotu majú  pre nás zamestnanci, ktorí každodenným výzvam čelia odhodlane a zanietene. Na našich zamestnancov hľadíme ako na samostatných podnikateľov v rámci korporácie a spoliehame sa na motiváciu každého jedného z nich. Podporujeme ich rôznymi (individuálne prispôsobenými) programami, ktoré rozvíjajú ich technickú kvalifikáciu a personálne kompetencie a týmto spôsobom vytvárame prostredie konštruktívnej spolupráce všetkých tímov, z ktorej nakoniec profitujú naši zákazníci.

Preto hľadáme jednotlivcov, ktorí vyvíjajú a implementujú nové riešenia pre svojich zákazníkov autonómne a podľa vlastného uváženia. Ceníme si aj zamestnancov, ktorí prejavia záujem o cudzie krajiny a kultúry, ktorí rešpektujú ľudí a životné prostredie a cenia si možnosť pracovať nezávisle, kreatívne a zodpovedne.

Radšej prispievať k sile ako preukazovať silu

Komunita vytvára silu. Rôzne životné príbehy, profesionálne skúsenosti, talenty a kvalifikácie našich zamestnancov sa navzájom spájajú, dopĺňajú a posilňujú.  Kombinácia efektívnych procesov a harmonickej, zodpovednej interakcie s ostatnými vytvára silu našej siete. Budeme radi, ak sa k nám na tejto ceste pripojíte.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Our-World_266.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Video

Spoločnosť DACHSER