Skutočná veľkosť pramení z každého.

DACHSER filozofia

Spoločnosť DACHSER je charakterizovaná rodinným tímovým duchom svojich zamestnancov. Princípom je: Spolu tvoríme DACHSER. Korporátny manažment stanovil nasledujúce štyri významné ciele: Trvalá expanzia spoločnosti ako rodinného podniku, tvorba nových pracovných miest, udržateľná politika spoločnosti, ako aj podpora korporátnej kultúry spoločnosti DACHSER. Tieto opatrenia majú zaručiť ekonomický úspech a vďaka tomu aj životaschopnosť spoločnosti v budúcnosti.
dachser-philosophy
Náš cieľ: Zaistiť ekonomický úspech a tým budúcu životaschopnosť spoločnosti.

Chceli by sme merateľne zvýšiť pridanú hodnotu - a tým zároveň konkurenčnú výhodu - pre našich zákazníkov pomocou integrovaných, inovatívnych a v danom priemysle výnimočných prepravných riešení. Naša schopnosť myslieť a konať z korporátnej perspektívy zákazníka robí z našej spoločnosti cenného partnera.

Okrem toho spoločnosť DACHSER podporuje pokrok nových technológií a inteligentných logistických konceptov. Naši zamestnanci sú neustále a zanietene angažovaní do hľadania najlepšieho možného riešenia pre našich zákazníkov. Kombináciou excelentnej kvalifikácie našich zamestnancov a ich vôle ďalšieho vzdelávania, sme vytvorili základ úspechu našich zákazníkov na všetkých svetových trhoch.

Hodnoty, na ktorých stojí filozofia našej spoločnosti

Podnikanie a odvaha byť inovatívnymi

Spoločnosť DACHSER podporuje odbornosť, kreativitu, angažovanosť a podnikateľskú zodpovednosť každého jednotlivca. Len zamestnanci, ktorí sami seba považujú za spolutvorcov úspechu spoločnosti, dokážu navrhnúť inteligentnú logistiku - znamená to efektívne logistické riešenia a procesy - a využiť ju v prospech zákazníkov.

Inkluzívna zodpovednosť

Holistické myslenie tvorí základ našich činností naprieč všetkými disciplínami a regiónmi.

Udržateľnosť

Ako globálna spoločnosť sme si vedomí ekonomických, ekologických a sociálnych dopadov našej činnosti. Z toho dôvodu nie sme len hlboko angažovaní v tvorbe udržateľnej korporátnej politiky, ale taktiež konáme v jej súlade.

Lojalita a odhodlanie

"Charakter spoločnosti DACHSER" tvorí rešpekt, lojalita a angažovanosť v dosahovaní spoločného cieľa a práve to spája akcionárov, výkonný manažment, zamestnancov a zákazníkov do jednej veľkej rodiny "DACHSER".

Integrita a čestnosť

Spoločné korporátne hodnoty sa odrážajú pri každodennej činnosti  zamestnancov spoločnosti DACHSER. Sú čestní, otvorení, spoľahliví a dôveryhodní pri interakcii so svojimi kolegami, zákazníkmi a ľuďmi zo súkromného života.

Kozmopolitizmus a rešpekt

Ako poskytovateľ logistických služieb s pobočkami po celom svete kladieme najvyšší dôraz na otvorený prístup voči cudzím kultúram a cudzincom všeobecne. Zvedavosť voči neobyčajným zvykom a prejav sympatie a porozumenia voči iným spôsobom života tvoria ten najlepší základ interkulturálnej výmeny a dôveryhodnej spolupráce.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Philosophy_21.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.